Редакційна політика

Галузь та проблематика

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень; науково-методичні проблеми в освіті.

 

Політика розділів

Інформація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Автоматизовані системи управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Науково-методичні проблеми в освіті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензія є сліпе рецензування. Ні автору, ні рецензентам не надається інформація один про одного.

Критерії включають в себе якість дослідження, оригінальність, якість письма, структуру статті, граматику.

Типовий період часу, дозволений для рецензування, зазвичай становить 4 тижні.

Рецензенти запрошуються на основі їхніх досягнень і знань в цій галузі.

 

Процедура рецензування наступна:

1. Автор відправляє статтю, використовуючи онлайн-форму на сайті.

2. Редакція відправляє статтю (без імені автора) вибраному рецензенту, який є експертом в цій галузі.

3. Рецензент надсилає рецензію до редакції, яка направляє її в редакційну колегію.

4. Редакційна колегія приймає остаточне рішення на підставі рішення рецензента про прийняття статті.

5. Остаточне рішення, включаючи коментарі рецензента, відправляється автору.

 

Політика відкритого доступу

Це журнал з відкритим доступом. Весь вміст знаходиться у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу, не запитуючи дозволу видавця або автора. Це, відповідно до визначення BOAI відкритого доступу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...