Фінансування журналу

Видавець

Видавництво та поліграфія ВПК "Політехніка"
ВПІ НТУУ "КПІ".
пр. Перемоги, 37, корп. 15, Київ, 03056, Україна

 

MIC "Polytechnic" IPP NTUU "KPI"

Спонсори

Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України