Фінансування журналу

Видавець

Видавництво та поліграфія ВПК "Політехніка"
ВПІ НТУУ "КПІ".
пр. Перемоги, 37, корп. 15, Київ, 03056, Україна

 

MIC "Polytechnic" IPP NTUU "KPI"

Спонсори

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна