№ 3 (2014)

Зміст

Тітульні сторінки PDF (English) PDF
  1-6

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Нечітке моделювання в задачі оцінки якості зображень лазерних плям PDF
N. R. Kondratenko, O. O. Snihur 7-16
Система оцінки деформацій коронарних артерій при стентуванні або аорто-коронарному шунтуванні PDF
G. V. Knyshov, Ie. A. Nastenko, A. O. Matviichuk, S. V. Salo, E. O. Lebedeva, O. G. Kyselova, M. V. Chehovoy 17-24

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки екологічності системних об’єктів PDF
T. V. Kozulja, N. V. Sharonova, D. I. Emelianova, M. M. Kozulja 25-34
Планування контролю викидів, що забруднюють, енергетичних підприємств PDF (Русский)
N. A. Lyubimova 35-41
Довідкова матриця злиття потоків у задачах оптимізації упакувань на багатопродуктових мережах PDF (Русский)
V. A. Vasyanin 42-49

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Дослідження каскадних нео-фаззі нейронних мереж у задачах прогнозування у фінансовій сфері PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko 50-63
Прогнозування поведінки якості інформації PDF
M. M. Konovaliuk 64-72

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Задача оптимального синтезу структури системи захисту інформації с мінімальною вартістю та необхідним рівнем захищеності ІКС PDF
I. V. Aleksakhina, О. М. Novikov, A. M. Rodionov 73-85
Графоаналітичний метод пошуку сідлової точки в ігрових задачах інформаційної безпеки PDF
M. V. Demchyshyn, Ye. G. Levchenko, D. I. Rabchun 86-98
Застосування методики Пірсона для знаходження законів розподілу характеристик корональних викидів маси на сонці PDF
O. V. Fabrycheva, M. A. Kiyan, V. M. Podladchikov 99-111

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Альтернативний підхід до побудови поверхневого інтеграла по поверхні довільної корозмірності в Rn PDF (Русский)
A. Yu. Potapenko 112-118
Ефективна реалізація прискореного методу розв’язання варіаційних нерівностей PDF (Русский)
V. М. Aleksandrova, L. А. Sоbolenko 119-129
Модель вторинних некорельованих семантичних полів для анализу текстових даних PDF
B. M. Pavlyshenko 130-138
Реферати PDF PDF (English)
  139-147
Відомості про авторів PDF
  148-149