№ 4 (2013)

Зміст

Тітульні сторінки PDF PDF (English)
  1-6

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Аналіз якості оцінок прогнозів з використанням методу комплексування PDF (Русский)
P. I. Bidyuk, A. S. Gasanov, S. Ye. Vavilov 7-16
Основи методики комплексної оцінки екологічності систем навколишнього середовища PDF (Русский)
T. V. Kozulja, N. V. Sharonova, D. V. Emelianova, M. M. Kozulja 17-26

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Про подібність задач комбінаторної оптимизації та універсальність алгоритмів PDF
N. K. Timofeeva 27-37
Розподіл ресурсів у розподільчих системах з оптимальним перерозподілом навантаження постачальників продукту PDF
O. Ye. Kirik 38-51
Квазіоптимальне керування в задачах із мінімальноюеэнергією для параболічних рівнянь із нелокальними крайовими умовами PDF
I. S. Lazarenko 52-58
Інформаційна технологія кластеризації даних у часовому періоді спостережень PDF
O. G. Baybuz, M. G. Sidorova 59-66

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Метод узгоджених парних порівнянь при оцінюванні альтернатив рішень за якісним критерієм PDF
N. I. Nedashkovskaya 67-79
Прогноз часового ряду за допомогою апроксимації фрактальним броунівським рухом PDF (Русский)
V. V. Bondarenko 80-88

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Нейронечітке моделювання параметрів біокомфорту в малоповерхових будинках PDF
R. O. Tkachenko, M. V. Mashevska 89-98
Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій PDF
Yu. D. Stefanyshyna-Gavryliuk, D. V. Stefanyshyn 99-110

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Рейтингове оцюнювання індивидуальної наукової діяльності в наукових установах у галузі природничих наук PDF
O. S. Dvorshchenko, V. M. Kulikov, T. V. Pyatchanina 111-120
Вибір пошукової системи визначення наукового індексу цитованості PDF
O. R. Garasym 121-129
Реферати PDF PDF (English)
  139-145
Відомості про авторів PDF
  146-147
Зміст журналу "Системні дослідження та інформаційні технології" за 2013 р. PDF
  148-149
Автори статей за 2013 р. PDF
  150

Науково-методичні проблеми в освіті

Системне дослідження традиційних проблемних навчальних питань фізики PDF
B. A. Sus', B. B. Sus' 130-138