№ 2 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Системний підхід до розв’язання прямих і обернених задач у системах з хаосом PDF
Valery Ya. Danylov, Artem Yu. Zinchenko, V. Ya. Danilov 7-18
Математична модель ситуаційного синтезу автоматизованої системи збирання і оброблення інформації від технічних засобів моніторингу PDF
Oleksii Oleksandrovych Pysarchuk, Maksym Oleksiiovych Humeniuk, Serhii Vitaliiovych Tymchuk 19-28
Автоматизація керування імпульсними процесами в когнітивних картах з придушенням обмежених збурень на основі методу інваріантних еліпсоїдів PDF (Русский)
Victor D. Romanenko, Yuriy L. Milyavsky 29-39

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Технологія визначення ключових точок на основі стабільних меж об’єктів PDF
Fedir H. Hаrаshchenko, A. Yu. Kobzаr 40-51
Системний підхід до моделювання та прогнозування на основі регресійних моделей і фільтра Калмана PDF
Irina A. Shubenkova, Svitlana K. Petrova, Petro I. Bidyuk 52-61

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Аналіз вибуху ядерного реактора Чорнобильської АЕС у квітні 1986 р. за допомогою тензорних рівнянь PDF (English)
Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk 62-67
Інформаційно-алгоритмічна підтримка комплексної оцінки екологічності системних об’єктів PDF
Tatiana V. Kozulia, Daria I. Emelianova 68-76
Про динаміку відкритої економічної системи за наявності монополістів і фінансових зобов’язань PDF
Andrii Makhort 77-91

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Каскадні нейро-нечіткі мережі в задачах прогнозування на ринках цінних паперів PDF (Русский)
Yuriy P. Zaychenko, Galib Hamidov 92-102

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Про існування розв’язку задачі Коші для нелінійного дифузійного стохастичного диференціально-різницевого рівняння нейтрального типу в частинних похідних з урахуванням випадкових зовнішних збурень PDF
V. K. Yasynskyy, I. V. Yurchenko 103-114

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Методика вибору математичної моделі екологічного процесу PDF
Viktor V. Mikulin 115-129
Двовимірна модель навчання у спайкових нейронних мережах з гомеостазом та навчанням з підкріпленням PDF
Viacheslav M. Osaulenko 130-140