Редакційна колегія

Головний редактор:

М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ,    
акад. НАН України, Україна


Заступник головного редактора:

Н.Д. Панкратова,    
проф., д. т. н., Україна

Члени редколегії:

 

П.І. Андон

чл.-кор. НАН України, Україна


А.В. Анісімов

чл.-кор. НАН України, Україна

Г.В. Вебер

проф., Турція

О.Д. Гвішіані

акад. РАН, Росія

П.О. Касьянов

проф., д.ф.-м.н., Україна


В.М. Кунцевич

акад. НАН України, Україна

О.А. Павлов

проф., д.т.н., Україна

Т.Л. Сааті

проф., д.ф.-м. н., США

А.M. Салем

проф., Єгипет

Л. Сакалаускас

проф., Литва

І.В. Сергієнко

акад. НАН України, Україна

Х.-Н. Теодореску

проф., Румунія

Е.О. Файнберг

проф., США

Я.С. Яцків

акад. НАН України, Україна