Політика рецензування

Цій журнал використовує сліпе рецензування.

 

Для більш детальної інформації див. процес рецензування.