Інформація про автора

Bessalov, A. V., професор кафедри математичних методів захисту інформації Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Україна

  • № 4 (2012) - Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
    Число ізоморфізмів еліптичної кривої під час трансформацій канонічної форми рівняння
    Анотація  PDF