Інформація про автора

Ganchukova, Daria V., магістр Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Україна

  • № 1 (2016) - Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
    Пошук закономірностей динаміки артеріального тиску на основі апроксимації експериментальних даних за критерієм гладкості
    Анотація  PDF