Інформація про автора

Bokhonov, Ju., доцент Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ, Україна

  • № 2 (2012) - Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
    Про один підхід до знаходження періодичних розв’язків нелінійного звичайного дифференціального рівняння другого порядку
    Анотація  PDF