Інформація про автора

Zgurovsky, M. Z., Україна

 • № 2 (2015) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
  Задача побудови допустимого розкладу з найпізнішим моментом запуску і мінімальним сумарним випередженням
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2 (2012) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
  Оброблення наукових даних в умовах інформаційного "буму"
  Анотація  PDF
 • № 2 (2012) - Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
  Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 2
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2012) - Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
  Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 1
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2 (2010) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
  Е-наука на шляху до семантичного Грід. Частина 2: Семантичний Web-І семантичний Грід
  Анотація  PDF
 • № 1 (2010) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
  Модифікований метод аналізу ієрархій
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 4 (2009) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
  ПДС-алгоритми та важкорозв’язувані задачі комбінаторної оптимізації
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 3 (2009) - Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
  Ієрархічне планування в системах, що мають мережне представлення технологічних процесів й обмежені ресурси, як задача прийняття рішень
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2009) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
  Глобальний аналіз сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей
  Анотація  PDF (English)
 • № 4 (2008) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
  Оцінювання сталого розвитку довкілля на субнаціональному рівні в Україні
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2008) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
  Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей
  Анотація  PDF
 • № 3 (2007) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
  Системний підхід до оцінки і управління усталеним розвитком суспільства
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2 (2007) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
  Виявлення закономірностей плину системних світових конфліктів
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2007) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
  Роль інженерної науки і практики у сталому розвитку суспільства
  Анотація  PDF (Русский)