Інформація про автора

Bidyuk, P. I., професор Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ, Україна

  • № 3 (2012) - Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
    Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
    Анотація  PDF