Інформація про автора

Bidyuk, Petro I., Кафедра математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплекса "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", Київ., Україна

  • № 2 (2017) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
    Системний підхід до моделювання та прогнозування на основі регресійних моделей і фільтра Калмана
    Анотація  PDF