Інформація про автора

Bidyuk, Petro I., ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Київ, Україна

  • № 4 (2018) - Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
    Прогнозування сонячної активності альтернативними методами
    Анотація  PDF
  • № 1 (2019) - Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу
    Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу
    Анотація  PDF