Інформація про автора

Bidyuk, Petro I., Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського", Київ, Україна

  • № 1 (2017) - Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
    Застосування методів інтелектуального аналізу даних до розв’язання задач актуарного моделювання та оцінювання фінансових ризиків
    Анотація  PDF