Інформація про автора

Bidyuk, Petro I., Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

 • № 1 (2018) - Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
  Моделювання військових конфліктів з використанням байєсових мереж
  Анотація  PDF
 • № 1 (2018) - Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
  Емпіричний аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобального потепління Землі
  Анотація  PDF (English)
 • № 2 (2018) - Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
  Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
  Аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобальної температури Землі: вплив тенденцій за часом та циклічних змін
  Анотація  PDF (English)
 • № 2 (2019) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
  Емпіричне дослідження впливу гравітаційного поля Місяця на глобальну температуру Землі
  Анотація  PDF (English)
 • № 3 (2019) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
  Розрахунок щільності енергії та щільності спіну гравітаційних хвиль Місяця у прямолінійних координатах
  Анотація  PDF (English)
 • № 4 (2019) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
  Аналіз негативного потоку гравітаційних хвиль
  Анотація  PDF (English)
 • № 4 (2019) - Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
  Методи абстрактного реферування текстів: огляд літератури
  Анотація  PDF (English)
 • № 1 (2020) - Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
  Синтез багатовимірної системи керування для прецизійного комплексу штучного мікроклімату
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2020) - Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
  Адаптивне прогнозування та оцінювання фінансових ризиків
  Анотація  PDF (English)
 • № 1 (2020) - Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
  Числове моделювання гравітаційних хвиль чорної діри за допомогою тензорів викривлення
  Анотація  PDF (English)
 • № 2 (2020) - Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
  Аналіз ризиків проекту за допомогою текстового інтелектуального аналізу даних коментарів у системі управління проектами JIRA
  Анотація  PDF