Інформація про автора

Bidyuk, Petro I., Учебно-научный комплекс "Институт прикладного системного анализа" НТУУ "КПИ им. И. Сикорского"., Україна

  • № 1 (2017) - Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
    Застосування методів інтелектуального аналізу даних до розв’язання задач актуарного моделювання та оцінювання фінансових ризиків
    Анотація  PDF