Інформація про автора

Chevardin, V. E., докторант Вiйськового iнституту телекомунiкацiй та інформатизації НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Україна

  • № 4 (2012) - Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
    Число ізоморфізмів еліптичної кривої під час трансформацій канонічної форми рівняння
    Анотація  PDF