Інформація про автора

Bondarenko, V. H., професор Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України, Київ, Україна

  • № 4 (2012) - Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень
    Апроксимація розв’язку задачі Коші для параболічного рівняння з нелінійним потенціалом
    Анотація  PDF (Русский)