Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2014) Класифікація функціональних даних за допомогою сплайнів з вільними вузлами Анотація   PDF
I. A. Korschunova
 
№ 3 (2007) Коваріаційний аналіз лінійних марковських ітерацій Анотація   PDF (Русский)
V. N. Tsarkova, I. Ya. Goldshteine
 
№ 1 (2009) Компараторна ідентифікація моделі формування індексу сталого розвитку Анотація   PDF (Русский)
K. E. Petrov
 
№ 4 (2007) Комплекс моделей і алгоритмів оптимізації характеристик мереж із технологією MPLS Анотація   PDF (Русский)
H. Yu. Zaychenko
 
№ 1 (2015) Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем. Частина I. Опис методики Анотація   PDF
D. O. Polishchuk, O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak
 
№ 2 (2015) Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем. Частина ІІ. Локальне та прогностичне оцінювання Анотація   PDF
D. O. Polishchuk, O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak
 
№ 1 (2016) Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем: IV. Інтерактивне оцінювання Анотація   PDF
Dmytro O. Polishchuk, Olexandr D. Polishchuk, Mykhailo S. Yadzhak
 
№ 4 (2015) Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем: ІІІ. Агреговане oцінювання Анотація   PDF
D. O. Polishchuk, O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak
 
№ 1 (2012) Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 1 Анотація   PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, Yu. P. Zaychenko
 
№ 2 (2012) Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 2 Анотація   PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, Yu. P. Zaychenko
 
№ 4 (2011) Комп’ютерне моделювання української жестової мови Анотація   PDF
Iu. G. Kryvonos, Iu. V. Krak, O. V. Barmak
 
№ 2 (2007) Конструктивний алгоритм зворотного методу для числення висловлювань Анотація   PDF
V. A. Dotsenko
 
№ 4 (2017) Конструкція поверхневих мір на поверхнях, укладених у ріманові багатовиди з рівномірною структурою Анотація   PDF
Kateryna V. Moravetska
 
№ 3 (2009) Контекстно-асоціативний підхід до автоматизованого виправлення орфографичних помилок Анотація   PDF
V. P. Tarasenko, A. Yu. Mykhailiuk, T. M. Zabolotnia
 
№ 1 (2014) Концептуальна модель інформаційної системи "Наукові дослідження" НАПН України Анотація   PDF
А. V. Kilchenko
 
№ 4 (2014) Концептуальне моделювання спалахів лісових пожеж на основі онтологічного підходу datamining. Частина 1 Анотація   PDF
M. Radovanović, Y. I. Vyklyuk, M. Milenković, A. Jovanović, D. Vuković, M. Stevančević, N. O. Matsiuk, T. B. Leko
 
№ 3 (2015) Концептуальне моделювання спалахів лісових пожеж на основі онтологічного підходу DataMining. Частина 2 Анотація   PDF
M. Radovanović, Y. I. Vyklyuk, M. Milenković, A. Jovanović, D. Vuković, M. Stevančević, N. A. Matsiuk, T. B. Leko
 
№ 2 (2011) Координуюче керування багатовимірним об’єктом з різнотемповою дискретизацією в стохастичному середовищі Анотація   PDF
V. D. Romanenko, Y. L. Milyavsky
 
№ 2 (2015) Кореляція витрат у багаторубіжних системах захисту інформації Анотація   PDF
Ye. G. Levchenko, D. I. Rabchun
 
№ 1 (2018) Крайова задача, асоційована з дифеоморфізмом між рімановими багатовидами Анотація   PDF (Русский)
Oleksii Yu. Potapenko
 
№ 3 (2013) Критерії і методи порівняння нечітких множин Анотація   PDF
Yu. A. Zak
 
№ 1 (2016) Лінійні оптимізаційні задачі на разміщеннях з імовірнісною невизначеністю: властивості і розв’язання Анотація   PDF
Oleg Oleksiiovych Iemets, Tetiana Mykolaivna Barbolina
 
№ 3 (2013) Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1 Анотація   PDF
D. V. Stefanyshyn, K. G. Romanchuk
 
№ 4 (2007) Логічні схеми на одноелектронних транзисторах Анотація   PDF
A. Petrenko, P. Svirin
 
№ 2 (2010) Мінімаксна рекурсивна оцінка стану лінійних дескрипторних систем із дискретним часом Анотація   PDF (English)
S. Zhuk
 
226 - 250 з 588 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>