Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2011) Календарне технічне обслуговування елементів монотонної системи з урахуванням їх мінімального аварійного відновлення Анотація   PDF (Русский)
A. I. Peschansky
 
№ 2 (2010) Календарне технічне обслуговування простої системи з урахуванням мінімального аварійного поновлення Анотація   PDF (Русский)
A. I. Peschansky
 
№ 2 (2013) Канонічний вид білінійної форми на парі просторів, що знаходяться у відношенні двоїстості Анотація   PDF (Русский)
A. Yu. Maltsev
 
№ 2 (2017) Каскадні нейро-нечіткі мережі в задачах прогнозування на ринках цінних паперів Анотація   PDF (Русский)
Yuriy P. Zaychenko, Galib Hamidov
 
№ 4 (2013) Квазіоптимальне керування в задачах із мінімальноюеэнергією для параболічних рівнянь із нелокальними крайовими умовами Анотація   PDF
I. S. Lazarenko
 
№ 3 (2018) Квантовий генетичний алгоритм вищих порядків для 0–1 задачі пакування рюкзака Анотація   PDF
Valerii M. Tkachuk, Orysya M. Tkachuk
 
№ 4 (2010) Керування односторонніми процесами фільтрації в’язких нафт за наявності граничного градієнта тиску Анотація   PDF
I. V. Zhdanova, O. M. Novikov
 
№ 4 (2009) Керування соціально-економічними системами за допомогою шуму Анотація   PDF (Русский)
M. O. Sopin, Y. J. Vyklyuk
 
№ 3 (2007) Класи та основні якості багатозначних Wλ0-псевдомонотонних відображень Анотація   PDF (English)
P. O. Kasyanov, V. S. Mel'nik, L. Toscano
 
№ 3 (2016) Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR Анотація   PDF (English)
Nataliia G. Zrazhevska, A. G. Zrazhevsky
 
№ 1 (2013) Класифікація операторів однієї дискретної антисипаційної системи першого порядку Анотація   PDF
S. V. Lazarenko, O. S. Makarenko
 
№ 2 (2014) Класифікація функціональних даних за допомогою сплайнів з вільними вузлами Анотація   PDF
I. A. Korschunova
 
№ 3 (2007) Коваріаційний аналіз лінійних марковських ітерацій Анотація   PDF (Русский)
V. N. Tsarkova, I. Ya. Goldshteine
 
№ 1 (2009) Компараторна ідентифікація моделі формування індексу сталого розвитку Анотація   PDF (Русский)
K. E. Petrov
 
№ 4 (2007) Комплекс моделей і алгоритмів оптимізації характеристик мереж із технологією MPLS Анотація   PDF (Русский)
H. Yu. Zaychenko
 
№ 1 (2015) Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем. Частина I. Опис методики Анотація   PDF
D. O. Polishchuk, O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak
 
№ 2 (2015) Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем. Частина ІІ. Локальне та прогностичне оцінювання Анотація   PDF
D. O. Polishchuk, O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak
 
№ 1 (2016) Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем: IV. Інтерактивне оцінювання Анотація   PDF
Dmytro O. Polishchuk, Olexandr D. Polishchuk, Mykhailo S. Yadzhak
 
№ 4 (2015) Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем: ІІІ. Агреговане oцінювання Анотація   PDF
D. O. Polishchuk, O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak
 
№ 1 (2012) Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 1 Анотація   PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, Yu. P. Zaychenko
 
№ 2 (2012) Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 2 Анотація   PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, Yu. P. Zaychenko
 
№ 4 (2011) Комп’ютерне моделювання української жестової мови Анотація   PDF
Iu. G. Kryvonos, Iu. V. Krak, O. V. Barmak
 
№ 2 (2007) Конструктивний алгоритм зворотного методу для числення висловлювань Анотація   PDF
V. A. Dotsenko
 
№ 4 (2017) Конструкція поверхневих мір на поверхнях, укладених у ріманові багатовиди з рівномірною структурою Анотація   PDF
Kateryna V. Moravetska
 
№ 3 (2009) Контекстно-асоціативний підхід до автоматизованого виправлення орфографичних помилок Анотація   PDF
V. P. Tarasenko, A. Yu. Mykhailiuk, T. M. Zabolotnia
 
226 - 250 з 624 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>