Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2008) Визначення основних ризиків розвитку Африки Анотація   PDF (English)
V. Bakhtina, М. Zgurovsky
 
№ 3 (2009) Визначення структури корпоративної екологічної системи та ідентифікація її стану Анотація   PDF (Русский)
T. V. Kozulia, N. V. Sharonova
 
№ 4 (2009) Використання інтелектуальних технологій для аналізу надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті Анотація   PDF
S. V. Yukhimchuk, T. A. Savchuk, M. D. Katsman
 
№ 3 (2012) Використання інтервальних функцій належності в задачах кластеризації даних соціального характеру Анотація   PDF
N. R. Kondratenko, O. O. Snihur
 
№ 1 (2008) Використання інформації про вартість тестів та серйозність помилок у процесі пріоритезації тестів Анотація   PDF (Русский)
A. G. Malishevsky
 
№ 2 (2011) Використання апарату ідемпотентних алгебр для аналізу процесів в мережі з наданням інтегрованих послуг Анотація   PDF (Русский)
V. I. Bessarab, E. Ye. Zaytseva, E. G. Kovalenko
 
№ 2 (2015) Використання моделі акторів для реалізації розподілених генетичних алгоритмів Анотація   PDF
M. M. Glybovets, S. O. Zinchuk
 
№ 4 (2013) Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій Анотація   PDF
Yu. D. Stefanyshyna-Gavryliuk, D. V. Stefanyshyn
 
№ 3 (2013) Використання онтологій для побудови семантичних запитів у реляційних базах даних Анотація   PDF
O. V. Tkanko, A. I. Petrenko
 
№ 1 (2013) Випадковий атрактор напівлінійного стохастичного збуреного хвильового рівняння без одиничності розв’язку Анотація   PDF (English)
G. Iovane, O. V. Kapustyan, L. S. Paliichuk, O. V. Pereguda
 
№ 2 (2016) Виявлення та оброблення невизначеностей у формі неповних даних методами інтелектуального анализу Анотація   PDF
Nataliia V. Kuznietsova
 
№ 3 (2012) Вплив вразливості об’єктів на розв’язок прямої та зворотної задач менеджменту інформаційної безпеки Анотація   PDF
M. V. Demchyshyn, Y. H. Levchenko
 
№ 4 (2008) Вплив насичуваності споживачів на умови досягнення рівноваги в економічній системі Анотація   PDF
А. F. Makhort
 
№ 4 (2015) Впровадження компараторної ідентифікації для комплексної оцінки рівня безпеки об’єктів Анотація   PDF
T. V. Kozulia, N. V. Sharonova, M. O. Bilova, M. M. Kozulia
 
№ 2 (2016) Генетичний алгоритм захисту SDN від мережевих атак Анотація   PDF (Русский)
Stanislav Igorovych Zabielin
 
№ 1 (2008) Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей Анотація   PDF
M. Z. Zgurovsky, T. A. Matorina, D. A. Prilutsky, D. A. Abroskin
 
№ 1 (2009) Глобальний аналіз сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей Анотація   PDF (English)
M. Z. Zgurovsky
 
№ 3 (2014) Графоаналітичний метод пошуку сідлової точки в ігрових задачах інформаційної безпеки Анотація   PDF
M. V. Demchyshyn, Ye. G. Levchenko, D. I. Rabchun
 
№ 2 (2015) Діагностика на основі багатовимірних нечітких відношень Анотація   PDF
O. P. Rotshtein, H. B. Rakytyanska
 
№ 2 (2017) Двовимірна модель навчання у спайкових нейронних мережах з гомеостазом та навчанням з підкріпленням Анотація   PDF
Viacheslav M. Osaulenko
 
№ 1 (2010) Державне регулювання регіональним розвитком на базі сучасних інформаційних технологій Анотація   PDF (Русский)
R. R. Rzayev
 
№ 1 (2016) Деякi детермінованi моделi задач нечіткого лінійного програмування Анотація   PDF (Русский)
Y. A. Zack
 
№ 1 (2014) Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківскій діяльності Анотація   PDF
N. V. Kuznyetsova
 
№ 3 (2016) Деякі задачі керування неоднорідними процесами народження та загибелі Анотація   PDF (Русский)
Mykola V. Andreev, Vitaly M. Statkevych
 
№ 4 (2014) Деякі методи знаходження ефективних точок багатокритеріальної задачі оптимізації Анотація   PDF
V. М. Aleksandrova, L. О. Sоbolenko
 
101 - 125 з 500 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>