Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2007) Використання методу індуктивного виведення для вдосконалення онтології предметної області пошуку Анотація   PDF
Yu. V. Rogushina, I. Yu. Grishanova
 
№ 2 (2015) Використання моделі акторів для реалізації розподілених генетичних алгоритмів Анотація   PDF
M. M. Glybovets, S. O. Zinchuk
 
№ 4 (2013) Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій Анотація   PDF
Yu. D. Stefanyshyna-Gavryliuk, D. V. Stefanyshyn
 
№ 3 (2013) Використання онтологій для побудови семантичних запитів у реляційних базах даних Анотація   PDF
O. V. Tkanko, A. I. Petrenko
 
№ 1 (2013) Випадковий атрактор напівлінійного стохастичного збуреного хвильового рівняння без одиничності розв’язку Анотація   PDF (English)
G. Iovane, O. V. Kapustyan, L. S. Paliichuk, O. V. Pereguda
 
№ 2 (2007) Виявлення закономірностей плину системних світових конфліктів Анотація   PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, V. V. Yasynsky
 
№ 2 (2018) Виявлення причин трудомісткості супроводу корпоративних інформаційних систем Анотація   PDF (Русский)
Elena V. Mozhenkova, Anton I. Paramonov
 
№ 2 (2016) Виявлення та оброблення невизначеностей у формі неповних даних методами інтелектуального анализу Анотація   PDF
Nataliia V. Kuznietsova
 
№ 3 (2012) Вплив вразливості об’єктів на розв’язок прямої та зворотної задач менеджменту інформаційної безпеки Анотація   PDF
M. V. Demchyshyn, Y. H. Levchenko
 
№ 4 (2008) Вплив насичуваності споживачів на умови досягнення рівноваги в економічній системі Анотація   PDF
А. F. Makhort
 
№ 4 (2015) Впровадження компараторної ідентифікації для комплексної оцінки рівня безпеки об’єктів Анотація   PDF
T. V. Kozulia, N. V. Sharonova, M. O. Bilova, M. M. Kozulia
 
№ 2 (2016) Генетичний алгоритм захисту SDN від мережевих атак Анотація   PDF (Русский)
Stanislav Igorovych Zabielin
 
№ 1 (2008) Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей Анотація   PDF
M. Z. Zgurovsky, T. A. Matorina, D. A. Prilutsky, D. A. Abroskin
 
№ 1 (2009) Глобальний аналіз сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей Анотація   PDF (English)
M. Z. Zgurovsky
 
№ 3 (2014) Графоаналітичний метод пошуку сідлової точки в ігрових задачах інформаційної безпеки Анотація   PDF
M. V. Demchyshyn, Ye. G. Levchenko, D. I. Rabchun
 
№ 4 (2018) Діагностика медичних зображень пухлин з використанням гібридних нечітких згорткових нейронних мереж Анотація   PDF (English)
Yuriy Zaychenko, G. Hamidov, I. Varga
 
№ 2 (2015) Діагностика на основі багатовимірних нечітких відношень Анотація   PDF
O. P. Rotshtein, H. B. Rakytyanska
 
№ 2 (2017) Двовимірна модель навчання у спайкових нейронних мережах з гомеостазом та навчанням з підкріпленням Анотація   PDF
Viacheslav M. Osaulenko
 
№ 1 (2010) Державне регулювання регіональним розвитком на базі сучасних інформаційних технологій Анотація   PDF (Русский)
R. R. Rzayev
 
№ 1 (2016) Деякi детермінованi моделi задач нечіткого лінійного програмування Анотація   PDF (Русский)
Y. A. Zack
 
№ 1 (2014) Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківскій діяльності Анотація   PDF
N. V. Kuznyetsova
 
№ 3 (2016) Деякі задачі керування неоднорідними процесами народження та загибелі Анотація   PDF (Русский)
Mykola V. Andreev, Vitaly M. Statkevych
 
№ 4 (2014) Деякі методи знаходження ефективних точок багатокритеріальної задачі оптимізації Анотація   PDF
V. М. Aleksandrova, L. О. Sоbolenko
 
№ 4 (2008) Деякіе класси нелінійних відображень у дуальній парі банахових просторів Анотація   PDF
O. P. Kohut
 
№ 1 (2017) Динаміка генотипу в нейроеволюції агентів у моделях штучного життя Анотація   PDF (English)
Valentine V. Zavertanyy, A. S. Makarenko
 
126 - 150 з 624 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>