Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2010) Державне регулювання регіональним розвитком на базі сучасних інформаційних технологій Анотація   PDF (Русский)
R. R. Rzayev
 
№ 1 (2016) Деякi детермінованi моделi задач нечіткого лінійного програмування Анотація   PDF (Русский)
Y. A. Zack
 
№ 1 (2014) Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківскій діяльності Анотація   PDF
N. V. Kuznyetsova
 
№ 3 (2016) Деякі задачі керування неоднорідними процесами народження та загибелі Анотація   PDF (Русский)
Mykola V. Andreev, Vitaly M. Statkevych
 
№ 4 (2014) Деякі методи знаходження ефективних точок багатокритеріальної задачі оптимізації Анотація   PDF
V. М. Aleksandrova, L. О. Sоbolenko
 
№ 4 (2008) Деякіе класси нелінійних відображень у дуальній парі банахових просторів Анотація   PDF
O. P. Kohut
 
№ 1 (2017) Динаміка генотипу в нейроеволюції агентів у моделях штучного життя Анотація   PDF (English)
Valentine V. Zavertanyy, A. S. Makarenko
 
№ 3 (2008) Динамічна модель міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням без лагів Анотація   PDF
М. V. Boichuk, N. M. Shmurygina
 
№ 3 (2016) Динамічний розподіл робіт по ресурсах в неоднорідній системі з обмеженнями реального часу Анотація   PDF (Русский)
Valery P. Simonenko, Anatolij M. Sergiyenko
 
№ 3 (2012) Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Анотація   PDF
D. M. Chabanenko
 
№ 1 (2010) До моделювання стохастичних ситуацій ухвалення рішень Анотація   PDF (Русский)
V. І. Ivanenko, V. M. Mikhalevich
 
№ 1 (2012) До невизначеності в непараметричних схемах ситуацій задач прийняття рішень Анотація   PDF (Русский)
V. M. Mykhalevich, V. I. Ivanenko
 
№ 3 (2012) До невизначеності в параметричних схемах ситуацій задач прийняття рішень Анотація   PDF (Русский)
V. I. Ivanenko, V. M. Mykhalevich
 
№ 3 (2011) До параметричної форми моделювання ситуації в загальній задачі ухвалення рішення Анотація   PDF (Русский)
V. M. Mуkhalevich
 
№ 3 (2013) До побудови моделі рівноваги економічної макросистеми Анотація   PDF
N. D. Pankratova, A. V. Shelest
 
№ 2 (2008) До розробки адаптивних моделей оцінювання параметрів об’єкту, що рухається, в умовах невизначеності Анотація   PDF (Русский)
T. V. Podladchikova
 
№ 3 (2008) До створення стратегії сталого розвитку Криму Анотація   PDF (Русский)
V. A. Ivchenko
 
№ 3 (2014) Довідкова матриця злиття потоків у задачах оптимізації упакувань на багатопродуктових мережах Анотація   PDF (Русский)
V. A. Vasyanin
 
№ 1 (2014) Довгострокові прогнози функцій стану автономних включень типу реакції-дифузії в Pn Анотація   PDF
N. V. Gorban
 
№ 4 (2011) Довгострокові прогнози функцій стану квазілінійних гіперболічних систем в Rn Анотація   PDF
N. V. Gorban
 
№ 3 (2011) Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах Анотація   PDF (Русский)
Yu. Zaychenko, Nafas Agai Ag Gamish Ovi
 
№ 3 (2012) Дослідження еволюції залишкових знань у великих навчальних системах Анотація   PDF
V. V. Yasinsky, A. O. Boldak
 
№ 4 (2009) Дослідження завантаженості мережевих елементів при варіюванні параметрів мережі з технологією MPLS Анотація   PDF
O. V. Kukhareva, S. A. Kukharev
 
№ 2 (2016) Дослідження задач знаходження оптимального розподілу між підприємствами Анотація   PDF
Alla P. Iakovleva, Ivan O. Kurdup
 
№ 3 (2014) Дослідження каскадних нео-фаззі нейронних мереж у задачах прогнозування у фінансовій сфері Анотація   PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko
 
126 - 150 з 523 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>