Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2009) Визначення структури корпоративної екологічної системи та ідентифікація її стану Анотація   PDF (Русский)
T. V. Kozulia, N. V. Sharonova
 
№ 4 (2009) Використання інтелектуальних технологій для аналізу надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті Анотація   PDF
S. V. Yukhimchuk, T. A. Savchuk, M. D. Katsman
 
№ 3 (2012) Використання інтервальних функцій належності в задачах кластеризації даних соціального характеру Анотація   PDF
N. R. Kondratenko, O. O. Snihur
 
№ 1 (2008) Використання інформації про вартість тестів та серйозність помилок у процесі пріоритезації тестів Анотація   PDF (Русский)
A. G. Malishevsky
 
№ 3 (2005) Використання алгоритму просторового навчання штучних нейронних мереж для розпізнавання типу взаємодії нейронів по їх кроскореляційній гістограмі Анотація   PDF (English)
V. V. Kovalishyn, L. V. Тетко
 
№ 2 (2011) Використання апарату ідемпотентних алгебр для аналізу процесів в мережі з наданням інтегрованих послуг Анотація   PDF (Русский)
V. I. Bessarab, E. Ye. Zaytseva, E. G. Kovalenko
 
№ 3 (2006) Використання гіпотези λ-компактності при побудові навчаючої вибірки для прогнозуючих нейромережевих моделей Анотація   PDF (Русский)
V. А. Krisilov, S. А. Yudin, D. M. Oleshko
 
№ 4 (2019) Використання згорткових нейронних мереж для діагностування раку молочної залози Анотація   PDF (English)
Maryam Naderan, Yuriy Zaychenko, Amedeo Napoli
 
№ 1 (2007) Використання методу індуктивного виведення для вдосконалення онтології предметної області пошуку Анотація   PDF
Yu. V. Rogushina, I. Yu. Grishanova
 
№ 2 (2006) Використання методу чисельно-асимптотичного наближення для дослідження процесу взаємодії β⁻-випромінювання з лінійними гнучколанцюговими полімерами Анотація   PDF (Русский)
A. Ja. Bomba, V. V. Klepko, Yu. E. Klimyuk, B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, E. V. Lebedev
 
№ 2 (2015) Використання моделі акторів для реалізації розподілених генетичних алгоритмів Анотація   PDF
M. M. Glybovets, S. O. Zinchuk
 
№ 4 (2013) Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій Анотація   PDF
Yu. D. Stefanyshyna-Gavryliuk, D. V. Stefanyshyn
 
№ 3 (2013) Використання онтологій для побудови семантичних запитів у реляційних базах даних Анотація   PDF
O. V. Tkanko, A. I. Petrenko
 
№ 3 (2019) Використання рекурентних нейронних мереж для автоматичної діагностики раку легенів Анотація   PDF
Bohdan V. Chapaliuk, Yuriy P. Zaychenko
 
№ 1 (2013) Випадковий атрактор напівлінійного стохастичного збуреного хвильового рівняння без одиничності розв’язку Анотація   PDF (English)
G. Iovane, O. V. Kapustyan, L. S. Paliichuk, O. V. Pereguda
 
№ 2 (2005) Вирішення лінійних систем за допомогою декомпозиції Анотація   PDF (Русский)
D. A. Zaitsev
 
№ 4 (2005) Високоефективні методи регіонального прогнозування погоди Анотація   PDF (English)
A. Yu. Doroshenko, V. A. Prusov, Yu. M. Tyrchak
 
№ 2 (2007) Виявлення закономірностей плину системних світових конфліктів Анотація   PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, V. V. Yasynsky
 
№ 2 (2018) Виявлення причин трудомісткості супроводу корпоративних інформаційних систем Анотація   PDF (Русский)
Elena V. Mozhenkova, Anton I. Paramonov
 
№ 2 (2016) Виявлення та оброблення невизначеностей у формі неповних даних методами інтелектуального анализу Анотація   PDF
Nataliia V. Kuznietsova
 
№ 4 (2002) Вплив апріорної інформації про початковий стан об’єкта на точність оцінювання параметрів моделі Анотація   PDF (Русский)
V. I. Suschuk-Slusarenko, V. N. Podladchikov
 
№ 3 (2012) Вплив вразливості об’єктів на розв’язок прямої та зворотної задач менеджменту інформаційної безпеки Анотація   PDF
M. V. Demchyshyn, Y. H. Levchenko
 
№ 1 (2005) Вплив монополізму та оподаткування на экономічну систему Анотація   PDF
N. S. Gonchar, A. Ph. Makhort
 
№ 4 (2008) Вплив насичуваності споживачів на умови досягнення рівноваги в економічній системі Анотація   PDF
А. F. Makhort
 
№ 4 (2015) Впровадження компараторної ідентифікації для комплексної оцінки рівня безпеки об’єктів Анотація   PDF
T. V. Kozulia, N. V. Sharonova, M. O. Bilova, M. M. Kozulia
 
151 - 175 з 869 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>