Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2006) Гарантований синтез скалярного критерію для розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації Анотація   PDF (Русский)
S. A. Smirnov, I. S. Gontarenko
 
№ 2 (2016) Генетичний алгоритм захисту SDN від мережевих атак Анотація   PDF (Русский)
Stanislav Igorovych Zabielin
 
№ 1 (2008) Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей Анотація   PDF
M. Z. Zgurovsky, T. A. Matorina, D. A. Prilutsky, D. A. Abroskin
 
№ 1 (2009) Глобальний аналіз сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей Анотація   PDF (English)
M. Z. Zgurovsky
 
№ 2 (2006) Глобальний атрактор неавтономного хвильового рівняння без єдиності розв’язку Анотація   PDF (English)
G. Iovane, O. V. Kapustyan
 
№ 1 (2019) Гра "життя" з нерегулярним простором з межами: випадок глайдерів Анотація   PDF (English)
Jordan Brajon, Alexander Makarenko
 
№ 3 (2014) Графоаналітичний метод пошуку сідлової точки в ігрових задачах інформаційної безпеки Анотація   PDF
M. V. Demchyshyn, Ye. G. Levchenko, D. I. Rabchun
 
№ 4 (2018) Діагностика медичних зображень пухлин з використанням гібридних нечітких згорткових нейронних мереж Анотація   PDF (English)
Yuriy Zaychenko, G. Hamidov, I. Varga
 
№ 2 (2015) Діагностика на основі багатовимірних нечітких відношень Анотація   PDF
O. P. Rotshtein, H. B. Rakytyanska
 
№ 2 (2017) Двовимірна модель навчання у спайкових нейронних мережах з гомеостазом та навчанням з підкріпленням Анотація   PDF
Viacheslav M. Osaulenko
 
№ 1 (2010) Державне регулювання регіональним розвитком на базі сучасних інформаційних технологій Анотація   PDF (Русский)
R. R. Rzayev
 
№ 3 (2005) Дескриптивні аспекти системного підходу Анотація   PDF (Русский)
I. V. Redko
 
№ 1 (2016) Деякi детермінованi моделi задач нечіткого лінійного програмування Анотація   PDF (Русский)
Y. A. Zack
 
№ 1 (2014) Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківскій діяльності Анотація   PDF
N. V. Kuznyetsova
 
№ 3 (2016) Деякі задачі керування неоднорідними процесами народження та загибелі Анотація   PDF (Русский)
Mykola V. Andreev, Vitaly M. Statkevych
 
№ 4 (2014) Деякі методи знаходження ефективних точок багатокритеріальної задачі оптимізації Анотація   PDF
V. М. Aleksandrova, L. О. Sоbolenko
 
№ 3 (2005) Деякі результати комп’ютерного дослідження базового алгоритму адаптивної ідентифікації Анотація   PDF (Русский)
G. B. Odisharija, G. I. Kochoradze
 
№ 4 (2008) Деякіе класси нелінійних відображень у дуальній парі банахових просторів Анотація   PDF
O. P. Kohut
 
№ 1 (2017) Динаміка генотипу в нейроеволюції агентів у моделях штучного життя Анотація   PDF (English)
Valentine V. Zavertanyy, A. S. Makarenko
 
№ 4 (2007) Динаміка спілкування та регуляції Анотація   PDF
G. P. Poveshchenko
 
№ 3 (2008) Динамічна модель міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням без лагів Анотація   PDF
М. V. Boichuk, N. M. Shmurygina
 
№ 3 (2016) Динамічний розподіл робіт по ресурсах в неоднорідній системі з обмеженнями реального часу Анотація   PDF (Русский)
Valery P. Simonenko, Anatolij M. Sergiyenko
 
№ 3 (2012) Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Анотація   PDF
D. M. Chabanenko
 
№ 3 (2018) Дистанційний моніторинг пацієнта на основі концепції агент–група–роль Анотація   PDF (Русский)
Natalia G. Axak, Mykola M. Korablyov
 
№ 4 (2005) До задачі гарантованого оцінювання точності керованої лінійної системи Анотація   PDF (Русский)
G. M. Bakan, A. V. Sholokhov
 
176 - 200 з 869 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>