Системні дослідження та інформаційні технології

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" видає міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології". Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

Журнал публікується 4 рази на рік.


Журнал індексується у наступних наукометричних базах даних: Scopus, DOAJ, IndexCopernicus, EBSCO, Google Scholar, Український реферативний журнал "Джерело", Реферативна база даних "Україніка наукова", Наукова періодика України.

Редакційна колегія

Про журнал

Наукометричні бази даних

Політика рецензування

Ліцензування контенту

Керівництва для авторів

ISSN 1681-6048 (Print)

ISSN 2308-8893 (Online)