Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Системні дослідження та інформаційні технології?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

1. Стаття з анотаціями та іншою інформацією подається в електронному вигляді з використанням веб сайту журналу http://journal.iasa.kpi.ua/ або на e-mail редакції journal.iasa@gmail.com.

2. На сторінці подачі статті обов'язково заповнюються метадані подання на трьох мовах: українській, російській та англійській (вибираючи три рази відповідну мову форми). У формі заповнюються такі поля: ім'я, по батькові (якщо є), прізвище, e-mail, ORCID ID, місце роботи, країна, біографічна довідка, назва статті, анотація, ключові слова та посилання.

*Рекомендація: ім'я та прізвище авторів англійською мовою мають відповідати написанню в Scopus (автор може перевірити свої дані у Scopus). Якщо автора немає у Scopus, то написання ім'я та прізвища може бути на свій розсуд, але бажано як у інших працях.

3. У біографічній довідці кожного автора обов'язково вказується ім'я, по батькові (якщо є), прізвище, країна, місто, місце роботи, службова посада, вчений ступінь і звання, сфера наукових досліджень, електронна адреса, контактні телефони та поштова адреса на відповідній мові.

4. Обсяг анотації — від 700 до 1000 символів. Анотація і ключові слова подаються на трьох мовах.

5. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word 2003 шрифтом Times New Roman із вирівнюванням по ширині.

6. На початку статті на трьох мовах указуються: індекс УДК, назва статті, ініціали та прізвище автора (авторів), ключові слова.

7. Список літератури подається в порядку посилання після тексту статті (за наявності вказати DOI кожного посилання). Переклад пристатейної бібліографії англійською мовою за стандартом IEEE подається окремим файлом.

*Рекомендація: більшість посилань бажано робити на відносно нові статті у провідних міжнародних виданнях.

8. Набір формул здійснюється в редакторі формул "Equations".

9. Символи у формулах (крім особливих випадків) набираються курсивом. Допускаються прямі символи, але їх треба розмітити або включити до списку спеціальних символів.

10. Нумерувати необхідно тільки ті формули (внесені на середину рядків), на які є посилання в тексті.

11. Таблиці та рисунки виконуються в одному стилі, їм надається номер, назва і розташовуються після посилання в тексті. Не варто повторювати в статті підписи до рисунків і таблиць.

12. Стаття разом із таблицями, рисунками і списком літератури має бути не більше 15 сторінок. Оглядові статті обсягом до 25 сторінок приймаються за домовленістю із редколегією.

13. Назва статті, анотація (abstract) та ключові слова англійською мовою є основними елементами статті та потребують детальної перевірки правопису (бажано професійного, а не автоматичного перекладу). Якщо стаття підготовлена англійською мовою, то варто скористатися професійним редагуванням правопису.

14. Якщо не виходить коректно заповнити всі метадані, описані у пунктах 2, 3, 7 , ви можете помістити їх в окремий документ і прикріпити його як супровідний файл.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  2. Автори ознайомилися з вимогами які розташовані у секції "Керівництва для авторів" на сторінці "Подання" (Домашня сторінка > Про журнал > Подання).
  3. Подання оформлене відповідно до зазначених вище вимог.
  4. Всі метадані статті заповнені англійською та, якщо можливо, українською та російською.
  5. Біографічна довідка та місце роботи кожного автора заповнені англійською та, якщо можливо, українською та російською.
 

Положення про авторські права

Це журнал з відкритим доступом. Весь вміст знаходиться у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу, не запитуючи дозволу видавця або автора.