Дослідження проблем світової безпеки за допомогою аналізу головних компонент

T. Pomerantseva, А. Boldak

Анотація


Проведено дослідження національної безпеки різних країн світу з використанням метода головних компонент (Principal Component Analysis) у просторі десяти глобальних загроз. За допомогою обчислення коефіцієнтів кореляції визначено характер залежності між головними чинниками і вихідними загрозами. Визначено три найбільш істотні загрози, які впливають на національну безпеку більшості країн світу: державна нестабільність, дефіцит енергетичних ресурсів і нерівність доходів (Gini Index). Виконано графічну інтерпретацію глобальних загроз і визначено міри залежності між їх основними групами.

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ