Predictions of macroeconomic indicators based on matrix multiple regression: examples

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2018.1.10

Keywords:

matrix multiple regression, least square method, macroeconomic, prediction

Abstract

For formulation and solution of the prediction problem based on the method of least squares the class of matrix functions with the set of matrix arguments (matrix multiple regression) is used. The successive solution of the prediction problem was performed using the mathematical apparatus of the singular value decomposition and the Moore–Penrose pseudoinverse technique under the development of tuple operators. The algorithm for estimating the unknown parameters was implemented in Wolfram Mathematica. The proposed method was demonstrated for predictions of basic macroeconomic indicators of Ukrainian economics. The approach was verified using statistical data about economic indicators of Ukraine for the period of 2007–2016. The results of calculations were presented. As shown in examples, the matrix multiple regression can be an effective prediction instrument in economics with an acceptable for planning processes accuracy.

Author Biography

Inna Nazaraha, The Department of system analysis and decision making theory of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Inna Nazaraha,

Ph.D. (Tech.), a junior researcher at the Department of system analysis and decision making theory of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

Research interests: modeling and forecasting of economic processes using modern information technologies.

References

Heyets' V. Sektoral'ni makromodeli prohnozuvannja ekonomiky Ukrayiny / V. Heyets', M. Skrypnychenko, M. Sokolyk, S. Shums'ka // Ekonomist. — 1998. — №5. — S. 58–67.

Modeli endohennoho zrostannja ekonomiky Ukrayiny / [red. M.I. Skrypnychenko]. — K.: DU "In-t ekonomiky ta prohnozuvannja", 2007. — 576 c.

Makroekonomichne modeljuvannja za sektoramy natsional'noyi ekonomiky u prohramno-analitychnomu instrumentariyi "Makroprohnoz ekonomiky Ukrayiny" / V.M. Heyets', M.I. Skrypnychenko // Matematychne modeljuvannja v ekonomitsi: zb. nauk. pr. — 2013. — Vyp. 1. — S. 116–129.

Huljanyts'kyj L. Rozrobka modelej seredn'ostrokovoho prohnozuvannja VVP Ukrayiny / L. Huljanyts'kyj, I. Serhiyenko, B. Panasjuk // Ekonomist. — 1998. — № 5. — C. 68–71.

Mykhalevych M.V. Modeljuvannja perekhidnoyi ekonomiky. Modeli, metody, informatsijni tekhnolohiyi / M.V. Mykhalevych, I.V. Serhiyenko. — K.: Nauk. dumka, 2005. — 670 c.

Luk’janenko I.H. Dynamichni makroekonomichni modeli. Novyj kontseptual'nyj pidkhid / I.H. Luk’janenko. – K.: Vyd. dim "Kyyevo-Mohyljans'ka akademija", 2003. — 50 c.

Luk’janenko I.H. Makrofinansova stabil'nist': modeli ta metody otsinky: monohr. [Digital source] / I.H. Luk’janenko, O.I. Faryna. — K.: NaUKMA, 2016. — 185 s. — Available at: http://www.ekmair.ukma.edu.ua /handle/123456789/10878

Ivakhnenko O. Induktyvni metody prohnozuvannja ta analizu skladnykh ekonomichnykh system / O. Ivakhnenko, H. Ivakhnenko // Ekonomist. — 1998. — № 5. — C. 88–97.

Stepashko V.S. Opyt primenenija sistemy ASTRID dlja modelirovanija ekonomicheskih protsessov po statisticheskim dannym / V.S. Stepashko, Ju.V. Koppa // Kibernetika i vychislitel'naja tehnika. — 1998. — № 117. — C. 24–31.

Zajchenko Ju.P. Nechitkyj metod hrupovoho vrakhuvannja arhumentiv ta joho zastosuvannja v zadachakh prohnozuvannja makroekonomichnykh pokaznykiv / Ju.P. Zajchenko, O.H. Kebkal, V.F. Krachkovs'kyj // Nauk. visti NTTU "KPI". — 2000. — № 2. — C. 18–26.

Pochatkova robocha model' dlja Ukrayiny: informatsijnyj bjuleten' Mizhnarodnoho tsentru perspektyvnykh doslidzhen' // Visnyk tsentru. — № 154, 17 cherv. 2002 p.

Sihajov A.O. Metodychnyj ta orhanizatsijnyj aspekty analizu monetarnykh pokaznykiv / A.O. Sihajov. — K.: Nauk. dumka, 2003. — 370 c.

Bakayev O. Systemy makroekonometrychnykh modelej prohnozuvannja ekonomiky Ukrayiny / O. Bakayev, H. Bondarenko, I. Lukinov // Ekonomist. — 1998. — № 5. — C. 35–44.

Havrylyshyn O. Recovery and Growth During the Transition Economy / O. Havrylyshyn, Ivailo Izvorski and Ron van Rooden // IMF Working paper WP. — 1998. — 141 p.

Hronitski M. Al'ternatyvni stsenariyi rozvytku ekonomiky Ukrayiny y 1998 – 1999 rokakh / M. Hronitski, Ja. Shyrmer, K. P’yetka // Ekonomist. — 1998. — № 5. — C. 72–76.

Gronicki M. Macroeconomic Models for Ukraine / M. Gronicki, K. Piêtka // CASE Working paper, 1999. — 56 p.

Kharazishvili Ju.M. Teoretychni osnovy systemnoho modeljuvannja sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny: monohr. / Ju.M. Kharazishvili. — K.: PolihrafKonsaltynh, 2007. — 324 c.

Kharazishvili Ju.M. Neformal'na skladova v strukturi rehional'noyi ekonomiky: sproba modeljuvannja ta otsinky / Ju.M. Kharazishvili, R.V. Prokopenko, V.I. Ljashenko // Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny. — 2017. — № 1 (32). — S. 109–116.

Donchenko V. Vectors and matrixes least square method: foundation and application examples / V. Donchenko, I. Nazaraga, O. Tarasova // International Journal Information Theories and Applications. — 2013. — Vol. 20, N 4. — P.311–322.

Donchenko V. “Feature Vectors” in Grouping Information Problem in Applied Mathematics: Vectors and Matrixes / V. Donchenko, T. Zinko, F. Skotarenko // Problems of Computer Intellectualization: international conference, Institute of Cybernetics NASU, ITHEA. — Kyiv, Ukraine, – Sofia, Bulgaria. — 2012. — P. 111–124.

Donchenko V.S. Matrychna mnozhynna rehresija / V.S. Donchenko, O.V. Tarasova // Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Serija: fiz.-mat. nauky. — 2015. — № 2. — S. 133–138.

Donchenko V.S. Kontseptsija kortezhnosti dlja linijnykh operatoriv ta yiyi realizatsija dlja matrychnykh kortezhiv / V.S. Donchenko, T.P. Zin'ko, F.M. Skotarenko // Zhurnal obchysljuval'noyi ta prykladnoyi matematyky. — 2015. — №3 (120). — S. 127–140.

Ofitsijnyj sajt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Digital source]. — Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Published

2018-03-20

Issue

Section

Mathematical methods, models, problems and technologies for complex systems research