DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.4.05

Прогнозні оцінки в математичних моделях поширення інформації за невизначеностей

Oleksandr Nakonechnyi, Petro Zinko, Iuliia Shevchuk

Анотація


Розглянуто моделі поширення довільної кількості видів інформації, які подано у вигляді систем нелінійних диференціальних рівнянь зі стаціонарними параметрами. Проаналізовано різні способи подання спостережень. Наведено алгоритми отримання усередненої оптимальної середньоквадратичної прогнозної оцінки та гарантованої прогнозної оцінки. Наведено приклад знаходження усередненої оптимальної середньоквадратичної оцінки для випадку поширення одного виду інформації та алгоритм знаходження гарантованих прогнозних оцінок для окремого випадку подання множини можливих похибок спостережень. Подано результати числового експерименту для задачі пошуку гарантованих прогнозних оцінок для систем з двома джерелами інформації.

Ключові слова


моделі поширення інформації; прогнозні оцінки; невизначеність; середньоквадратичні оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Mikhailov A.P. Models of Information Warfare / A.P. Mikhailov, N.A. Marevtseva // Mathematical Models and Computer Simulations. — Vol. 4, N 3. — 2012. — P. 251–259.

Mikhailov A.P. Mathematical Modeling of Information Warfare in a Society / A.P. Mikhailov, A.P. Petrov, O.G. Proncheva, N.A. Marevtseva // Mediterranean Journal of Social Sciences. — Vol. 6, N 5. — 2015. — P. 27–35.

Mihajlov A.P. Razvitie modeli rasprostranenija informatsii v sotsiume / A.P. Mihajlo, A.P. Petrov, N.A. Marevtseva, I.V. Tret'jakova // Matematicheskoe modelirovanie. — 2014. — № 3 (26). — S. 65–74.

Zadachi protyborstva v systemakh z dynamikoju Hompertsa / O.H. Nakonechnyj, P.M. Zin'ko // Zhurnal obchysljuval'noyi ta prykladnoyi matematyky. — 2015. — № 3 (120). — S. 50–60.

Nakonechnyj O.H. Matematychna model' rozpovsjudzhennja informatsiyi z nestatsionarnymy parametramy / O.H. Nakonechnyj, Ju.M. Shevchuk // Visn. Kyyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Serija "Fizyko-matematychni nauky". — 2016. — № 3. — S. 98–105.

Nakonechnyi O.G. Best-mean estimates in models of information confrontation / O.G. Nakonechnyi // Abstracts XXIV International Conference “Problem of decision making under uncertainties”. — Cesky Rudolec, Czech Republic, 2014. — P. 114–115.

Nakonechnyi O.G. Estimates of unsteady parameters in model of information confrontation / O.G. Nakonechnyi, P.M. Zinko // Abstracts XXVIII International Conference “Problem of decision making under uncertainties”. — Brno, Czech Republic, 2016. — P. 82–83.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Mikhailov A.P. Models of Information Warfare / A.P. Mikhailov, N.A. Marevtseva // Mathematical Models and Computer Simulations. — Vol. 4, N 3. — 2012. — P. 251–259.

2. Mikhailov A.P. Mathematical Modeling of Information Warfare in a Society / A.P. Mikhailov, A.P. Petrov, O.G. Proncheva, N.A. Marevtseva // Mediterranean Journal of Social Sciences. — Vol. 6, N 5. — 2015. — P. 27–35.

3. Михайлов А.П. Развитие модели распространения информации в социуме / А.П. Михайло, А.П. Петров, Н.А. Маревцева, И.В. Третьякова // Математическое моделирование. — 2014. — № 3 (26). — С. 65–74.

4. Задачі протиборства в системах з динамікою Гомперца / О.Г. Наконечний, П.М. Зінько // Журнал обчислювальної та прикладної математики. — 2015. — № 3 (120). — С. 50–60.

5. Наконечний О.Г. Математична модель розповсюдження інформації з нестаціонарними параметрами / О.Г. Наконечний, Ю.М. Шевчук // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". — 2016. — № 3. — С. 98–105.

6. Nakonechnyi O.G. Best-mean estimates in models of information confrontation / O.G. Nakonechnyi // Abstracts XXIV International Conference “Problem of decision making under uncertainties”. — Cesky Rudolec, Czech Republic, 2014. — P. 114–115.

7. Nakonechnyi O.G. Estimates of unsteady parameters in model of information confrontation / O.G. Nakonechnyi, P.M. Zinko // Abstracts XXVIII International Conference “Problem of decision making under uncertainties”. — Brno, Czech Republic, 2016. — P. 82–83.