DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.4.03

Підвищення достовірності перевірки унікальності текстів з використанням комбінованих систем розпізнавання образів

Oleksandr S. Menyaylenko, Oleh I. Zakhozhai, Petro I. Bidyuk

Анотація


Крім очевидних переваг пошуку та використання інформації з мережі Інтернет, останнім часом почала проявлятися негативна тенденція — намагання користувачів мережі розпоряджатись нагромадженою інформацією та подавати її як продукт власної творчої праці. Для підвищення достовірності визначення унікальності тексту в роботі запропоновано побудову бази даних текстових фрагментів на основі комбінованої системи розпізнавання образів. Використання запропонованих технічних рішень дало змогу підвищити достовірність визначення частки унікальності тексту в середньому на 54%.

Ключові слова


інформаційні технології; мережа Інтернет; плагіат; достовірність розпізнавання тексту; система для розпізнавання образів

Повний текст:

PDF

Посилання


Sychyvytsja O. Avtorstvo i psevdoavtorstvo v nautsi. Stattja druha. Plahiat i plahiatory / O. Sychyvytsja, V.K. Zhdankyn // Sotsiohumanitarni problemy ljudyny. — 2008. — № 3. — S. 39–47.

Linnik I. Prohramne zabezpechennja dlja vyjavlennja plahiatu: praktychnyj aspekt / I. Linnik // Naukovyj blog NaU "Ostroz'ka Akademija". — 2013. — Available at: http://naub.oa.edu.ua/2013/prohramne-zabezpechennya-dlya-vyyavlennya-plahiatu-praktychnyj-aspekt

Mykhajlovs'kyj Ju.B. Systema Anti-Rlagiarism jak instrument zapobihannja plahiatu v navchal'nij ta naukovij dijal'nosti / Ju.B. Mykhajlovs'kyj, N.A. Dluhunovych // Visn. Khmel'n. nats. un-tu. Tekhnichni nauky. — 2013. — № 3. — S. 162–168.

Sharapova E.V. Universal'naja sistema proverki tekstov na plagiat "Avtor.net" / E.V. Sharapova, R.V. Sharapov // Informatika i ee primenenija — 2012. — № 3 (6). — S. 52–58.

Hariharan Sh. Automatic Plagiarism Detection Using Similarity Analysis / Sh. Hariharan // The International Arab Journal of Information Technology. — 2012. — N 4 (9). — P. 322–326. — Available at: http://www.ccis2k.org/iajit/PDF/vol.9,no.4/2796-4.pdf.

Kharat R. Semantically Detecting Plagiarism for Research Papers / R. Kharat, P.M. Chavan, V. Jadhav, K. Rakibe // International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA). — 2013. — N 3 (3). — P. 077–080. — Available at: http://www.ijera.com/papers/Vol3_issue3/P33077080.pdf

Shenoy M. Automatic Plagiarism Detection Using Similarity Analysis [online] / M. Shenoy, K.C. Shet, U.D. Acharya // Advanced Computing: An International Journal (ACIJ). — 2012. — N 3 (3). — P. 59–62. — Available at: http://airccse.org/journal/acij/papers /0512acij06.pdf

Singh R. Duplicity Detection System for Digital Documents / R. Singh, C. Dutta// International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE). — 2012. — N 5 (2). — P. 24–28. — Available at: http://www.iaeng.org/publication/IMECS2011/IMECS2011_pp272-277.pdf

Tschuggnall M. Detecting Plagiarism in Text Documents through Grammar-Analysis of Authors / M. Tschuggnall, G. Specht // 15th GI-Symposium Database Systems for Business, Technology and Web, 11th March-15th March, 2013. — P. 241–259. — Available at: http://www.btw-2013.de/proceedings/Detecting%20Plagiarism%20in%20Text%20Documents%20through%20GrammarAnalysis%20of%20Authors.pdf

Rumshiskij L.Z. Matematicheskaja obrabotka rezul'tatov eksperimenta: cpravochnoe rukovodstvo. — M.: Izd-vo "Nauka". — 1971. — 192 s.

Dovhyj S.O. Systemy pidtrymky pryjnjattja rishen' na osnovi statystychno-jmovirnisnykh metodiv / P.I. Bidjuk, O.M. Trofymchuk. — K.: Lohos, 2014. — 419 s.

Rjaben'kyj V.M. Kombinovani systemy rozpiznavannja obraziv / V.M. Rjaben'kyj, O.I. Zakhozhaj // Problemy informatsijnykh tekhnolohij. — Kherson: KhNTU. — 2011. — № 01 (009). — S. 156–160.

Zakhozhaj O.I. Ekstensional'no-intensional'nyj pidkhid do syntezu informatsijnykh tekhnolohij avtomatyzovanoyi obrobky informatsiyi i upravlinnja na bazi bahatoparametrychnykh kombinovanykh system rozpiznavannja obraziv / O.I. Zakhozhaj // Problemy informatsijnykh tekhnolohij. — Kherson: KhNTU, 2015. — № 02 (018). — S.106–111.

Menjajlenko O.S. Kombinovani systemy rozpiznavannja obraziv pry analizi prostorovoho rozpodilu temperatury koksovoho pyroha / O.S. Menjajlenko, O.I. Zakhozhaj // Elektrotekhnichni ta komp’juterni systemy. — 2013. — № 12(88). — S. 147–154.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сичивиця О. Авторство і псевдоавторство в науці. Стаття друга. Плагіат і плагіатори / О. Сичивиця, В.К. Жданкин // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2008. — № 3. — С. 39–47.

2. Ліннік І. Програмне забезпечення для виявлення плагіату: практичний аспект / І. Ліннік // Науковий блоґ НаУ "Острозька Академія". — 2013. — Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/prohramne-zabezpechennya-dlya-vyyavlennya-plahiatu-praktychnyj-aspekt

3. Михайловський Ю.Б. Система Аnti-Рlagiarism як інструмент запобігання плагіату в навчальній та науковій діяльності / Ю.Б. Михайловський, Н.А. Длугунович // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Технічні науки. — 2013. — № 3. — С. 162–168.

4. Шарапова Е.В. Универсальная система проверки текстов на плагиат "Автор.net" / Е.В. Шарапова, Р.В. Шарапов // Информатика и её применения — 2012. — № 3 (6). — С. 52–58.

5. Hariharan Sh. Automatic Plagiarism Detection Using Similarity Analysis / Sh. Hariharan // The International Arab Journal of Information Technology. — 2012. — N 4 (9). — P. 322–326. — Available at: http://www.ccis2k.org/iajit/PDF/vol.9,no.4/2796-4.pdf.

6. Kharat R. Semantically Detecting Plagiarism for Research Papers / R. Kharat, P.M. Chavan, V. Jadhav, K. Rakibe // International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA). — 2013. — N 3 (3). — P. 077–080. — Available at: http://www.ijera.com/papers/Vol3_issue3/P33077080.pdf

7. Shenoy M. Automatic Plagiarism Detection Using Similarity Analysis [online] / M. Shenoy, K.C. Shet, U.D. Acharya // Advanced Computing: An International Journal (ACIJ). — 2012. — N 3 (3). — P. 59–62. — Available at: http://airccse.org/journal/acij/papers /0512acij06.pdf

8. Singh R. Duplicity Detection System for Digital Documents / R. Singh, C. Dutta// International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE). — 2012. — N 5 (2). — P. 24–28. — Available at: http://www.iaeng.org/publication/IMECS2011/IMECS2011_pp272-277.pdf

9. Tschuggnall M. Detecting Plagiarism in Text Documents through Grammar-Analysis of Authors / M. Tschuggnall, G. Specht // 15th GI-Symposium Database Systems for Business, Technology and Web, 11th March-15th March, 2013. — P. 241–259. — Available at: http://www.btw-2013.de/proceedings/Detecting%20Plagiarism%20in%20Text%20Documents%20through%20GrammarAnalysis%20of%20Authors.pdf

10. Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента: cправочное руководство. — М.: Изд-во "Наука". — 1971. — 192 с.

11. Довгий С.О. Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів / П.І. Бідюк, О.М. Трофимчук. — К.: Логос, 2014. — 419 с.

12. Рябенький В.М. Комбіновані системи розпізнавання образів / В.М. Рябенький, О.І. Захожай // Проблеми інформаційних технологій. — Херсон: ХНТУ. — 2011. — № 01 (009). — С. 156–160.

13. Захожай О.І. Екстенсіонально-інтенсіональний підхід до синтезу інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації і управління на базі багатопараметричних комбінованих систем розпізнавання образів / О.І. Захожай // Проблеми інформаційних технологій. — Херсон: ХНТУ, 2015. — № 02 (018). — С.106–111.

14. Меняйленко О.С. Комбіновані системи розпізнавання образів при аналізі просторового розподілу температури коксового пирога / О.С. Меняйленко, О.І. Захожай // Електротехнічні та комп’ютерні системи. — 2013. — № 12(88). — С. 147–154.