DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2018.2.06

Виявлення причин трудомісткості супроводу корпоративних інформаційних систем

Elena V. Mozhenkova, Anton I. Paramonov

Анотація


Розглянуто структуру корпоративних обчислювальних мереж (КОМ) і класифікацію проблем, що виникають у процесі роботи з КОМ, за її рівнями. Виділено основну групу елементів КОМ, яка є об’єктом дослідження, — корпоративну інформаційну систему (КІС). Висвітлено етап супроводу КІС у розрізі трудовитрат на цьому етапі життєвого циклу. Для наочності процес супроводу подано у вигляді замкненої ітераційної системи, у якій тривалість і перелік виконуваних робіт залежать від типу проблеми, що виникає. Відповідно до стандарту СТБ ISO / IEC 14764–2003 запропоновано трирівневу класифікацію типів проблем для робіт із супроводу КІС. Виконано статистичний аналіз часових витрат супроводу КІС згідно із запропонованою класифікацією в розрізі робіт і типів помилок. За результатами аналізу виділено основні причини витрат часових ресурсів на супровід, які визначили напрям подальшого дослідження — оброблення банків даних у режимі реального часу з подальшою локалізацією бізнес-процесу для скорочення часових і фінансових витрат на супровід КІС.

Ключові слова


корпоративна обчислювальна мережа; корпоративна інформаційна система; життєвий цикл; супровід; локалізація бізнес-процесу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Chapin N. Types of software evolution and software maintenance / N. Chapin, J. Hale, K. Khan et al. // Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 13(1), January-February 2001. — P. 3–30.

Mens T. Towards a taxonomy of software change / T. Mens, J. Buckley, M. Zenger et al. // Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 17(5), September 2005. — P. 309–322.

Domaratskij A.N. Zhiznennyj tsikl razrabotki programmnyh izdelij / A.N. Domaratskij, N.K. Lastochkin // Programmnye produkty i sistemy. — Tver': ZAO Nauch.-issled. in-tut "Tsentrprogrammsistem", 2001. — S. 2–7.

Olifer V.G. Komp'juternye seti: printsipy, tehnologii, protokoly / V.G. Olifer, N.A. Olifer. — 3-e izd. — SPb: Izd-vo "Piter", 2008. — 958 s.

Kul'gin M.V. Praktika postroenija komp'juternyh setej. Dlja professionalov / M.V. Kul'gin. — SPb.: Piter, 2001. — 320 s.

Dehaghani S.M.H. Which factors affect software projects maintenance cost more? / S.M.H. Dehaghani, N. Hajrahimi // Acta Informatica Medica, 21(1), 63, March 2013. — P. 63–66.

Coen J. Burki How to save on software maintenance costs. An Omnext white paper on software quality / Coen J. Burki, Dr. Harald H. Vogt. — November 2014. — P. 3–11.

ISO/IEC 9126-1:2001-2004. Programmnaja inzhenerija. Kachestvo produkta. — Available at: https://www.iso.org/standard/22749.html.

STB ISO/MEK 14764-2003. Informatsionnye tehnologii. Soprovozhdenie programmnyh sredstv. — Available at: http://www.gknt.gov.by/upload/Deyatelnost/standarti/STB-14764-2003.rar.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Chapin N. Types of software evolution and software maintenance / N. Chapin, J. Hale, K. Khan et al. // Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 13(1), January-February 2001. — P. 3–30.

2. Mens T. Towards a taxonomy of software change / T. Mens, J. Buckley, M. Zenger et al. // Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 17(5), September 2005. — P. 309–322.

3. Домарацкий А.Н. Жизненный цикл разработки программных изделий / А.Н. Домарацкий, Н.К. Ласточкин // Программные продукты и системы. — Тверь: ЗАО Науч.-исслед. ин-тут "Центрпрограммсистем", 2001. — С. 2–7.

4. Олифер В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. — 3-е изд. — СПб: Изд-во "Питер", 2008. — 958 с.

5. Кульгин М.В. Практика построения компьютерных сетей. Для профессионалов / М.В. Кульгин. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

6. Dehaghani S.M.H. Which factors affect software projects maintenance cost more? / S.M.H. Dehaghani, N. Hajrahimi // Acta Informatica Medica, 21(1), 63, March 2013. — P. 63–66.

7. Coen J. Burki How to save on software maintenance costs. An Omnext white paper on software quality / Coen J. Burki, Dr. Harald H. Vogt. — November 2014. — P. 3–11.

8. ISO/IEC 9126-1:2001-2004. Программная инженерия. Качество продукта. — Режим доступа: https://www.iso.org/standard/22749.html.

9. СТБ ИСО/МЭК 14764-2003. Информационные технологии. Сопровождение программных средств. — Режим доступа: http://www.gknt.gov.by/upload/Deyatelnost/standarti/STB-14764-2003.rar.