DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2018.2.02

Автоматизоване виявлення змін міської забудови за мультиспектральними супутниковими знімками субметрового розрізнення

Dmitry K. Mozgovoy

Анотація


Запропоновано метод підвищення ефективності автоматизованого виявлення змін міської забудови за мультиспектральними супутниковими знімками субметрового просторового розрізнення видимого та інфрачервоного діапазонів із застосуванням перетворення головних компонент (PCA) для даних усіх спектральних каналів. У результаті оброблення різночасових знімків із супутника Pleiades-1A отримано векторні шари виявлених змін міської забудови та підтверджено високу ефективність такого методу. Завдяки високому ступеню автоматизації процесів оброблення супутникових знімків розроблена методика дозволяє істотно знизити трудомісткість і тим самим підвищити оперативність оновлення карт.

Ключові слова


супутниковий моніторинг; міська забудова; різночасові знімки; обробка зображень; перетворення головних компонент; оновлення карт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Satellite Missions Database. — Available at: https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions

Borzov S.M. Obnaruzhenie antropogennyh zon na osnove poiska prostranstvennyh anomalij v krupnomasshtabnyh sputnikovyh izobrazhenijah / S.M. Borzov, O.I. Potaturkin // Avtometrija. — 2012. — № 5. — S. 104–111.

Arbuzov S.A. Razrabotka metodiki avtomatizirovannoj obrabotki aero- i kosmicheskih snimkov dlja monitoringa gorodskih territorij: avtoref. diss. na soiskanie uchenoj stepeni kand. tehn. nauk. — Novosibirsk: FGBOU VPO "Sibirskaja gosudarstvennaja geodezicheskaja akademija", 2011.

Barladin O.V. Heoinformatsijnyj pidkhid ta problematyka shchodo onovlennja planovo-kartohrafichnykh materialiv z vykorystannjam aero- ta kosmichnykh znimkiv / O.V. Barladin, L.I. Mykolenko, O.Ju. Skljar // Heodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja. — 2009. — Vyp. 71. –– 76 s.

Alipbeki O.A. Kontrol' i monitoring izmenenij infrastruktury goroda Astany po kosmicheskim dannym DZZ so sputnika KazEOSat-1 / O.A. Alipbeki, T.M. Myrzagaliev // Geomatika. — 2016. — № 1. — S. 55–58.

Filipovych V.Ye. Osoblyvosti kosmichnoho monitorynhu urbanizovanykh landshaftiv / V.Ye. Filipovych // Fizychna heohrafija ta heomorfolohija. — 2013. — Vyp.3. — S.143–150.

Hlebnikova E.P. Osobennosti obnaruzhenija izmenenij inzhenerno-tehnicheskih sooruzhenij pri interpretatsii i analize kosmicheskih izobrazhenij / E.P. Hlebnikova, M.T. Abisheva // Interekspo GEO-Sibir'-2016. XII Mezhdunar. nauch. kongr., 18–22 aprelja 2016 g., Novosibirsk: Mezhdunar. nauch. konf. "Distantsionnye metody zondirovanija Zemli i fotogrammetrija, monitoring okruzhajuschej sredy, geoekologija": sb. materialov: v 2 t. — Novosibirsk: SGUGiT, 2016. — T. 1. — S. 9–14.

Mjasnikov F.S. Analiz algoritmov obnaruzhenija na kosmicheskih snimkah / F.S. Mjasnikov // Sbornik nauchnyh trudov "Peredacha, obrabotka, vosprijatie tekstovoj i graficheskoj informatsii". — Ekaterinburg, 2015. — S. 66–70.

Satellite monitoring of deforestation as a result of mining / V.V. Hnatushenko, D.K. Mozgovoy, V.V. Vasyliev. — Available at: http://www.nvngu.in.ua/index.php/en/monographs/1489-engcat/archive/2017-eng/contents-5-2017/environmental-safety-labour-protection/4138-satellite-monitoring-of-deforestation-as-a-result-of-mining.

Satellite Monitoring of Consequences of Illegal Extraction of Amber in Ukraine / V.V. Hnatushenko, D.K. Mozgovoy, V.V. Vasyliev, O.O. Kavats. — Available at: http://www.nvngu.in.ua/index.php/en/component/jdownloads/finish/67-02/8619-02-2017-hnatushenko/0.

Mozgovoj D.K. Geoinformatsionnye veb-servisy EOS DA / D.K. Mozgovoj, V.V. Vasil'ev, M.V. Chernenko // Mezhdunar. nauch.-prakt. forum "Nauka i biznes". — 1 ijulja 2016 goda, Dnepr. — S. 54–61.

Mozgovoj D.K. Monitoring prirodnyh i antropogennyh protsessov s pomosch'ju veb-servisa Landsat Viewer / D.K. Mozgovoj, V.V. Vasil'ev // Visnyk DNU. Raketno-kosmichna tekhnika. — 2016. — Vyp. 13. — T. 24. — № 4. — S. 95–101.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Satellite Missions Database. — Available at: https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions

2. Борзов С.М. Обнаружение антропогенных зон на основе поиска пространственных аномалий в крупномасштабных спутниковых изображениях / С.М. Борзов, О.И. Потатуркин // Автометрия. — 2012. — № 5. — С. 104–111.

3. Арбузов С.А. Разработка методики автоматизированной обработки аэро- и космических снимков для мониторинга городских территорий: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук. — Новосибирск: ФГБОУ ВПО "Сибирская государственная геодезическая академия", 2011.

4. Барладін О.В. Геоінформаційний підхід та проблематика щодо оновлення планово-картографічних матеріалів з використанням аеро- та космічних знімків / О.В. Барладін, Л.І. Миколенко, О.Ю. Скляр // Геодезія, картографія і аерофотознімання. — 2009. — Вип. 71. –– 76 с.

5. Алипбеки О.А. Контроль и мониторинг изменений инфраструктуры города Астаны по космическим данным ДЗЗ со спутника KazEOSat-1 / О.А. Алипбеки, Т.М. Мырзагалиев // Геоматика. — 2016. — № 1. — C. 55–58.

6. Філіпович В.Є. Особливості космічного моніторингу урбанізованих ландшафтів / В.Є. Філіпович // Фізична географія та геоморфологія. — 2013. — Вип.3. — С.143–150.

7. Хлебникова Е.П. Особенности обнаружения изменений инженерно-технических сооружений при интерпретации и анализе космических изображений / Е.П. Хлебникова, М.Т. Абишева // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр., 18–22 апреля 2016 г., Новосибирск: Междунар. науч. конф. "Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология": сб. материалов: в 2 т. — Новосибирск: СГУГиТ, 2016. — Т. 1. — С. 9–14.

8. Мясников Ф.С. Анализ алгоритмов обнаружения на космических снимках / Ф.С. Мясников // Сборник научных трудов "Передача, обработка, восприятие текстовой и графической информации". — Екатеринбург, 2015. — С. 66–70.

9. Satellite monitoring of deforestation as a result of mining / V.V. Hnatushenko, D.K. Mozgovoy, V.V. Vasyliev. — Available at: http://www.nvngu.in.ua/index.php/en/monographs/1489-engcat/archive/2017-eng/contents-5-2017/environmental-safety-labour-protection/4138-satellite-monitoring-of-deforestation-as-a-result-of-mining.

10. Satellite Monitoring of Consequences of Illegal Extraction of Amber in Ukraine / V.V. Hnatushenko, D.K. Mozgovoy, V.V. Vasyliev, O.O. Kavats. — Available at: http://www.nvngu.in.ua/index.php/en/component/jdownloads/finish/67-02/8619-02-2017-hnatushenko/0.

11. Мозговой Д.К. Геоинформационные веб-сервисы EOS DA / Д.К. Мозговой, В.В. Васильев, М.В. Черненко // Междунар. науч.-практ. форум "Наука и бизнес". — 1 июля 2016 года, Днепр. — С. 54–61.

12. Мозговой Д.К. Мониторинг природных и антропогенных процессов с помощью веб-сервиса Landsat Viewer / Д.К. Мозговой, В.В. Васильев // Вісник ДНУ. Ракетно-космічна техніка. — 2016. — Вип. 13. — Т. 24. — № 4. — С. 95–101.