DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2018.1.09

Емпіричний аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобального потепління Землі

Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk

Анотація


Розглянуто можливість порушення процесу глобального потепління Землі гравітаційною хвилею Місяця порівняно зі збільшенням глобального об’єму вуглекислого газу. Оскільки загальна теорія відносності передбачає, що гравітаційна хвиля планети має розмірність 1/(відстань)2, проаналізовано вибірки даних про глобальну температуру та глобальний об’єм вуглекислого газу з цією розмірністю гравітаційної хвилі із застосуванням методу найменших квадратів і лінійної класичної регресійної моделі, узагальненої моделі класичної регресії та моделі нелінійної регресії. Отримані результати свідчать, що гравітаційна хвиля Місяця збурює процес глобального потепління, однак є деяка невизначеність, оскільки обертальний рух Місяця навколо Землі приводить до різних типів розподілів вибірок даних, а глобальна температура і вуглекислий газ збільшуються пропорційно згідно з наявними часовими рядами.

Ключові слова


глобальне потепління; Місяць і Земля; глобальний вуглекислий газ; гравітаційна хвиля

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dirac P.A.M. General Theory of Relativity / P.A.M. Dirac. — New York: Florida University, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, 1975. — P. 69. — Available at: http://amarketplaceofideas.com/wp-content/uploads/2014/08/P%2520A%2520M%2520Dirac%2520-%2520General%2520Theory% 2520Of%2520Relativity1.pdf

UK Department of Energy and Climate Change (DECC). — Available at: http://en.openei.org/datasets/dataset/b52057cc-5d38-4630-8395-b5948509f764/resource/f42998a9-071e-4f96-be52-7d2a3e5ecef3/download/england.surface.temp1772.2009.xls

Boden T.A. Global Regional and National Fossil-Fuel CO2 Emissions / T.A. Boden, G. Marland, R.J. Andres. — Available at: cdiac.ornl.gov/trends/emits/tre_ glob.html

Moon Distance Calculator — How Close is Moon to Earth? — Available at: https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/distance.html?year=1987&n=367.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Dirac P.A.M. General Theory of Relativity / P.A.M. Dirac. — New York: Florida University, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, 1975. — P. 69. — Available at: http://amarketplaceofideas.com/wp-content/uploads/2014/08/P%2520A%2520M%2520Dirac%2520-%2520General%2520Theory% 2520Of%2520Relativity1.pdf

2. UK Department of Energy and Climate Change (DECC). — Available at: http://en.openei.org/datasets/dataset/b52057cc-5d38-4630-8395-b5948509f764/resource/f42998a9-071e-4f96-be52-7d2a3e5ecef3/download/england.surface.temp1772.2009.xls

3. Boden T.A. Global Regional and National Fossil-Fuel CO2 Emissions / T.A. Boden, G. Marland, R.J. Andres. — Available at: cdiac.ornl.gov/trends/emits/tre_ glob.html

4. Moon Distance Calculator — How Close is Moon to Earth? — Available at: https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/distance.html?year=1987&n=367.