DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2018.2.03

Оцінювання ймовірності банкрутства підприємств за допомогою дискримінантного аналізу та нейронних мереж

Oksana L. Tymoshchuk, Kseniia M. Dorundiak

Анотація


Досліджено моделі дискримінантного аналізу та штучних нейронних мереж для прогнозування й обчислення ймовірності банкрутства підприємств. Проаналізовано визначення та сутність терміна "банкрутство", основні причини кризового фінансового стану підприємств України та статистичні дані, які відображають динаміку банкрутств українських підприємств протягом 1999–2017 рр. Розроблено модель штучної нейронної мережі типу перцептрон та проведено компаративний аналіз з моделями вітчизняних економістів на прикладі аналізу фінансового стану декількох відомих українських підприємств. Оцінено переваги та проблеми застосування розглянутих моделей, а також їх практичну значущість у сучасних умовах господарювання.

Ключові слова


підприємство; прогнозування; ймовірність банкрутства; дискріманантний аналіз; нейронна мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Trydid O.M. Ekonomiko-matematychni modeli otsinky finansovoho stanu sub’yektiv hospodarjuvannja: monohr. / O.M. Trydid, O.H. Tyzhnenko, L.O. Tyzhnenko. — K.: UBS NBU, 2011. — 213 s.

Matvijchuk A.V. Nechitki, nejromerezhevi ta dyskryminantni modeli diahnostuvannja mozhlyvosti bankrutstva pidpryyemstv / A.V. Matvijchuk // Nejronechitki tekhnolohiyi modeljuvannja v ekonomitsi. — 2013. — № 2. — S. 71–118.

Bidjuk P.I. Analiz ryzyku bankrutstva pidpryyemstv z vykorystannjam chitkykh ta nechitkykh modelej / P.I. Bidjuk, V.V. Vertelets'kyj, A.O. Zhyrova // Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivs'kyj politekhnichnyj instytut". — 2015. — № 12. — S. 477–490.

Zakon Ukrayiny "Pro vidnovlennja platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannja joho bankrutom" vid 14 travnja 1992 roku №2343-XII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. — 1992. — № 31. — 440 s.

Ivanilov O.S. Ekonomika pidpryyemstva: pidruch. / O.S. Ivanilov. — K.: Tsentr uchbovoyi lit-ry, 2009. — 728 s.

Trots I.V. Systema poperedzhennja ta ekonomichni naprjamy zapobihannja bankrutstvu pidpryyemstv: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja. kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 "Ekonomika ta upravlinnja pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi dijal'nosti)" / I.V. Trots. — Khmel'n.: Khmel'nyts'kyj nats. un-t, 2016. — 21 s.

Tereshchenko O.O. Finansova sanatsija ta bankrutstvo pidpryyemstv: navch. posib. / O.O. Tereshchenko. — K.: KNEU, 2009. — 412 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тридід О.М. Економіко-математичні моделі оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання: моногр. / О.М. Тридід, О.Г. Тижненко, Л.О. Тижненко. — К.: УБС НБУ, 2011. — 213 с.

2. Матвійчук А.В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Нейронечіткі технології моделювання в економіці. — 2013. — № 2. — С. 71–118.

3. Бідюк П.І. Аналіз ризику банкрутства підприємств з використанням чітких та нечітких моделей / П.І. Бідюк, В.В. Вертелецький, А.О. Жирова // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2015. — № 12. — С. 477–490.

4. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року №2343-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 31. — 440 с.

5. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. / О.С. Іванілов. — К.: Центр учбової літ-ри, 2009. — 728 с.

6. Троц І.В. Система попередження та економічні напрями запобігання банкрутству підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / І.В. Троц. — Хмельн.: Хмельницький нац. ун-т, 2016. — 21 с.

7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / О.О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2009. — 412 с.