DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2018.2.10

Формування ентропійно-інформаційної оцінки відповідності стану складних об’єктів і знання-орієнтованих баз даних у межах моніторингових систем

Tatiana V. Kozulia, V. F. Moiseev, Mariia M. Kozulia, Anatolii V. Savchenko

Анотація


Обґрунтовано знання-орієнтований підхід до оцінювання та прогнозування стану складних систем. Розглянуто продукційні системи вигляду "0-стан об’єкта (системи як складові) – процес (система процесів, оператор змін стану або його підтримання) – і-стан об’єкта (системи)", а також питання формування інформаційного забезпечення реалізації методичної бази аналізу складних моніторингових систем. Визначено основи інформаційно-ентропійного підходу до формування моделей об’єктів дослідження з метою об’єктивного аналізу стану системних утворень природно-техногенного походження з використанням знання-орієнтованих даних і здобування нових знань. Надано інформаційну систему для збирання та зберігання інформації про моніторинговий стан об’єкта дослідження, передавання даних для формування моделі, аналізу отриманих результатів і прийняття зваженого рішення.

Ключові слова


складні системи; інформаційно-методичне забезпечення; ентропійно-інформаційна модель; моніторингова інформація; ентропійна функція стану; знання-орієнтована система

Повний текст:

PDF

Посилання


Bellman R. Prinjatie reshenij v rasplyvchatyh uslovijah / R. Bellman, L. Zade // Voprosy analiza i protsedury prinjatija reshenij. — M.: Mir, 1976. — 225 c.

Zadachi nechetkogo matematicheskogo programmirovanija [Digital source]. — Available at: http://iasa.org.ua/iso?lang=eng&ch=9&sub=3.

Sorokina L.V. Modeli i tekhnolohiyi upravlinnja rynkovoju vartistju budivel'nykh pidpryyemstv / L.V. Sorokina. — K.: Lazuryt - polihraf, 2011. — 541 s.

Karayeva N.V. Diahnostyka stanu rehional'nykh system za rivnem staloho rozvytku v umovakh nevyznachenosti / N.V. Karayeva, L.O. Levchenko, A.S. Panasjuk, T.O. Derypasko // Upravlinnja rozvytkom skladnykh system. — 2013. — 14(31). — S. 158–163.

Bukhkalo S.I. Ekolohichna bezpeka jak skladova kontseptsiyi utylizatsiyi vidkhodiv dlja kompleksnykh pidpryyemstv enerhetychnoho miksu / S.I. Bukhkalo // Visnyk NTU "KhPI". — Kh.: NTU "KhPI", 2014. — № 49. — S. 42–56.

Kozulja T.V. Formuvannja znan'-oriyentovanykh baz danykh dlja vyznachennja kompleksnoyi metodyky identyfikatsiyi jakosti skladnykh system / T.V. Kozulja, N. V.Sharonova, Ja.V. Svjatkyn, M.M. Kozulja // Vostochnoevropejskij zhurnal peredovyh tehnologij. — Har'kov, 2016. — 1/2 (79). — S. 13–21.

Kozulja T.V. Informatsionno programmnoe obespechenie otsenki kachestva i bezopasnosti ob'ektov issledovanija monitoringovyh sistem / T. V. Kozulja, N.V. Sharonova, Ja.V. Svjatkin, M.M. Kozulja // International Periodical Scientific Journal “Intelecti”. — Tbilisi, 2015. — 3(53). — P. 67–72.

Prigozhin I.R. Porjadok iz haosa / I. R.Prigozhin, I. Stengers. — M..: Nauka, 1986. — 432 s.

Klimentovich Ju.L. Statisticheskaja teorija otkrytyh sistem / Ju.L. Klimentovich. — M.: Janus, 2001. — 305 s.

Prigozhin I.R. Konets neopredelennosti / I.R.Prigozhin. — Izhevsk: NITs, 2000. — 208 s.

Brilljuen L. Nauka i teorija informatsii / L. Brilljuen: per. s angl. A.A. Harkevicha. — M.: Gos. izd-vo fiziko-matemat. lit-ry, 1960. — 390 s.

Prangishvili I.V. Entropijnye i drugie sistemnye zakonomernosti: Voprosy upravlenija slozhnymi sistemami / I.V. Prangishvili. — M.: Nauka, 2003. — 428 s.

Sharonova N.V. Znannja-oriyentovane informatsijne zabezpechennja doslidzhen' skladnykh system / N.V. Sharonova, M.M. Kozulja // Sistemnyj analiz i informatsionnye tehnologii: materialy 18-j Mezhdunar. nauchno-tehn. konf. SAIT 2016, Kiev, 2016 / UNK "IPSA" NTUU "KPI". — K.: UNK "IPSA" NTUU "KPI", 2016. — S. 178–179.

Mokljachuk T.O. Metody otsinky ekolohichnoho ryzyku vid zabrudnennja stijkymy pestetsydamy / T.O. Mokljachuk // Zbalansovane pryrodokorystuvannja. — 2014. — № 2. — S.135–142.

Kozulja M.M. Znannja-oriyentovana kompleksna metodyka otsinky stanu skladnykh system / M.M. Kozulja // Visnyk NTU "KhPI". Serija: Innovatsijni doslidzhennja u naukovykh robotakh studentiv. — Kh.: NTU "KhPI", 2016. — № 19 (1191). — S. 39–44.

Petrov V.V. Entropijnye metody proektirovanija slozhnyh informatsionnyh sistem / V.V. Petrov, V.M. Ageev, N.V. Pavlova // Itogi nauki i tehniki. Tehnicheskaja kibernetika. — M., 1985. — T. 18. — S. 78–123.

Savchenko A.V. Doslidzhennja fizyko-mekhanichnykh protsesiv v DVZ dlja rozrobky modeli ekoefektyvnoho zhorjannja palyva / A.V. Savchenko // Innovatsijni doslidzhennja u naukovykh robotakh studentiv. — Kh.: NTU "KhPI", 2017. — № 18 (1240). — S. 53–57.

Meshkov D.V. Metod rascheta termodinamicheskoj pogreshnosti pri inditsirovanii DVS / D.V. Meshkov, A.V. Savchenko // Dvigateli vnutrennego sgoranija. — 2014. — № 1. — S. 22–26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях / Р. Беллман, Л. Заде // Вопросы анализа и процедуры принятия решений. — М.: Мир, 1976. — 225 c.

2. Задачи нечеткого математического программирования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://iasa.org.ua/iso?lang=eng&ch=9&sub=3.

3. Сорокіна Л.В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств / Л.В. Сорокіна. — К.: Лазурит - поліграф, 2011. — 541 с.

4. Караєва Н.В. Діагностика стану регіональних систем за рівнем сталого розвитку в умовах невизначеності / Н.В. Караєва, Л.О. Левченко, А.С. Панасюк, Т.О. Дерипаско // Управління розвитком складних систем. — 2013. — 14(31). — С. 158–163.

5. Бухкало С.І. Екологічна безпека як складова концепції утилізації відходів для комплексних підприємств енергетичного міксу / С.І. Бухкало // Вісник НТУ "ХПІ". — Х.: НТУ "ХПІ", 2014. — № 49. — С. 42–56.

6. Козуля Т.В. Формування знань-орієнтованих баз даних для визначення комплексної методики ідентифікації якості складних систем / Т.В. Козуля, Н. В.Шаронова, Я.В. Святкин, М.М. Козуля // Восточноевропейский журнал передовых технологий. — Харьков, 2016. — 1/2 (79). — С. 13–21.

7. Козуля Т.В. Информационно программное обеспечение оценки качества и безопасности объектов исследования мониторинговых систем / Т. В. Козуля, Н.В. Шаронова, Я.В. Святкин, М.М. Козуля // International Periodical Scientific Journal “Intelecti”. — Tbilisi, 2015. — 3(53). — P. 67–72.

8. Пригожин И.Р. Порядок из хаоса / И. Р.Пригожин, И. Стенгерс. — М..: Наука, 1986. — 432 с.

9. Климентович Ю.Л. Статистическая теория открытых систем / Ю.Л. Климентович. — М.: Янус, 2001. — 305 с.

10. Пригожин И.Р. Конец неопределенности / И.Р.Пригожин. — Ижевск: НИЦ, 2000. — 208 с.

11. Бриллюэн Л. Наука и теория информации / Л. Бриллюэн: пер. с англ. А.А. Харкевича. — М.: Гос. изд-во физико-математ. лит-ры, 1960. — 390 с.

12. Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами / И.В. Прангишвили. — М.: Наука, 2003. — 428 с.

13. Шаронова Н.В. Знання-орієнтоване інформаційне забезпечення досліджень складних систем / Н.В. Шаронова, М.М. Козуля // Системный анализ и информационные технологии: материалы 18-й Междунар. научно-техн. конф. SAIT 2016, Киев, 2016 / УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ". — К.: УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2016. — С. 178–179.

14. Моклячук Т.О. Методи оцінки екологічного ризику від забруднення стійкими пестецидами / Т.О. Моклячук // Збалансоване природокористування. — 2014. — № 2. — С.135–142.

15. Козуля М.М. Знання-орієнтована комплексна методика оцінки стану складних систем / М.М. Козуля // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — Х.: НТУ "ХПІ", 2016. — № 19 (1191). — С. 39–44.

16. Петров В.В. Энтропийные методы проектирования сложных информационных систем / В.В. Петров, В.М. Агеев, Н.В. Павлова // Итоги науки и техники. Техническая кибернетика. — М., 1985. — Т. 18. — С. 78–123.

17. Савченко А.В. Дослідження фізико-механічних процесів в ДВЗ для розробки моделі екоефективного згоряння палива / А.В. Савченко // Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. — Х.: НТУ "ХПІ", 2017. — № 18 (1240). — С. 53–57.

18. Мешков Д.В. Метод расчёта термодинамической погрешности при индицировании ДВС / Д.В. Мешков, А.В. Савченко // Двигатели внутреннего сгорания. — 2014. — № 1. — С. 22–26.