Загальна модель і методи ієрархічного планування функціонування складних організаційно-виробничих систем із обмеженими ресурсами

A. A. Pavlov, E. B. Misura, O. V. Melnikov, S. A. Ruchani

Анотація


На підставі дослідження особливостей побудови і реалізації моделі автоматизованого ієрархічного планування дрібносерійного виробництва в умовах ринку формалізовано загальну математичну модель ієрархічного планування, яка враховує мережеве представлення технологічних процесів і обмежені ресурси та спрямована на максимізацію прибутку в складних організаційно-виробничих системах. Визначено реальні класи об’єктів, для яких адекватна запропонована модель. Показано, як математичне забезпечення трирівневої моделі планування дрібносерійного виробництва можна використовувати для планування функціонування цих об’єктів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ