Високоефективні методи регіонального прогнозування погоди

A. Yu. Doroshenko, V. A. Prusov, Yu. M. Tyrchak

Анотація


Пропонуються модель і обчислювальний метод для високопродуктивного прогнозу регіональних метеорологічних процесів. Метод засновано на підході "однобічного впливу" макромасштабної моделі на мезомасштабну, що дозволяє розв’язання задачі Коші в моделі атмосфери замінити її крайовою задачею із застосуванням методів інтерполяції, що має переваги в обчислювальній ефективності та можливості розпаралелювання. Розглядається паралельна реалізація моделі на кластерній архітектурі мультипроцесорної системи.

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ