Modeling the lines of the breakdown of civilizations at the beginning of the 21st century in the context of their fundamental differences

Authors

  • Michael Z. Zgurovsky National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute", Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5896-7466
  • M. M. Perestyuk The Institute of Education Quality Monitoring of National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute", Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2019.1.01

Keywords:

lash of civilizations, civilizational world model, fault lines of civilizations, ethnocultural civilizational distribution, world conflicts, hypothesis testing, expert poll

Abstract

The cycle of modeling of the lines of the civilization breakdown by S. Huntington, begun in 2008, continues in the context of the fundamental cultural differences of these civilizations with a time interval of 10 years. The simulation is based on the application of the quantitative and qualitative analysis of the differences between world cultures based on the modification of S. Huntington’s approach. Using the data of distances clustering, quantitative figures of the existing break lines between the civilizations as well as their cumulative differences, we obtain the possibility to forecast the potential mergers and conflicts between the world cultures. The obtained data of the comparative analysis of the present study with the research results of the year 2008 can serve as a scientifically grounded basis for further studying the issues of predicting the creation of unions and alliances in the world, as well as while modeling the behavior and development of individual countries in the world.

Author Biographies

Michael Z. Zgurovsky, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute", Kyiv

Michael Zakharovych Zgurovsky,

Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector of National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute", Kyiv, Ukraine.

M. M. Perestyuk, The Institute of Education Quality Monitoring of National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute", Kyiv

Perestyuk Maria Mykolaivna,

Candidate of Sciences (Physics and Mathematics), Director of the Institute of Education Quality Monitoring of National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute", Kyiv, Ukraine.

References

Samuel P. Huntington The Clash of Civilizations? / Samuel P. Huntington // Foreign Affairs. — 1993. — Vol. 72, N 3. — P. 22–49.

Alexis Pasichny. Two Methods of Analysis for Huntington’s “Clash of Civilizations” / Pasichny Alexis // Social Sciences in Technologies. — 2009. — P. 23–25.

Michael Zgurovsky. Modelling of the civilizations’ break lines in context of their fundamental cultural differences / Zgurovsky Michael, Pasichny Alexis // System Research and Information Technologies. — 2009. — N 1. — 18 p.

Zhurovs'kyj M.Z. Modeljuvannja linij rozlomu tsyvilizatsij v konteksti yikh fundamental'nykh kul'turnykh vidminnostej / M.Z. Zhurovs'kyj, M.M. Perestjuk // Systemnyj analiz ta informatsijni tekhnolohiyi: materialy 20-yi Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. SAIT 2018. — K.: NNK "IPSA" KPI im. Ihorja Sikors'koho, 2018. — S. 10.

Zhurovs'kyj M.Z. Systemne doslidzhennja tsyvilizatsijnykh rozryviv na pochatku 21-ho stolittja / M.Z. Zhurovs'kyj, M.M. Perestjuk // Suchasni problemy matematyky ta yiyi zastosuvannja v pryrodnychykh naukakh i informatsijnykh tekhnolohijakh: materialy mizhnar. nauk. konf., prysvjachenoyi 50-richchju fak-tu matematyky ta informatyky Cherniv. nats. un-tu imeni Jurija Fed'kovycha, 17–19 veres. 2018 r. — Chernivtsi: ChNU im. Ju. Fed'kovycha, 2018. — S. 141–142.

Zgurovsky M.Z. System Analysis: Theory and Applications / M.Z. Zgurovsky, N.D. Pankratova // Springer-Verlag. — Berlin Heidelberg, 2007. — 447 p.

Afonichkin A.I. Upravlencheskie reshenija v ekonomicheskih sistemah: uchebnik dlja vuzov / A.I. Afonichkin, D.G. Mihalenko. – SPb.: Piter, 2009. — 480 s.

Conflict Barometer, HIIK – 2014—2017. — Available at: https://www.google.com/search?q=conflict+barometer+2018&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

Zgurovskij M.Z. Vyjavlenie zakonomernosti techenija sistemnyh mirovyh konfliktov / M.Z. Zgurovskij, V.V. Jasinskij // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2007. — № 2. — S. 7–12.

Vernadskij V.I. Neskol'ko slov o noosfere / V.I. Vernadskij // Uspehi sovremennoj biologii. — 1944. — № 18. — Vyp. 2. — S. 113–120.

Moiseev N.N. Sohranit' chelovechestvo na Zemle / N.N. Moiseev // Ekologija i zhizn'. — 2000. — № 1. — S. 11–13.

Published

2019-03-25

Issue

Section

Theoretical and applied problems and methods of system analysis