Про один подхід до побудови архітектури розподіленої обробки даних в Интранет-системах управліния технологічними процесами

M. V. Tkachuk, D. V. Kuklenko

Анотація


Запропоновано один з можливих підходів до забезпечення ефективної обробки даних в складних, тобто багаторівневих і розподілених Інтранет-базованих інформаційно-управляючих системах. З урахуванням нових чинників, важливих при створенні таких систем, головна увага приділяється двом взаємопов’язаним проблемам: концептуальному моделюванню даних і процедурам їх інтелектуальної обробки із застосуванням механізму активних правил.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ