Дослідження динамічних ситуацій та визначення їх характеристик на різних етапах процесу прийняття рішень

A. P. Kutakh

Анотація


Розглядаються проблеми дослідження динамічних ситуацій, які характерні для технічних систем, та концептуальний підхід до прийняття рішень щодо їх ефективного функціонування. Здійснено формалізацію динамічних ситуацій і для кожної з них створюється відповідний інструментарій на основі теорії прийняття рішень в умовах невизначеності. Наведені аналітичні вирази для оптимальних керівних впливів і оптимальних траєкторій реалізації процесів функціонування технічних систем.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ