DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2019.4.10

Дослідження адекватності інтервальних нечітких моделей типу 2 в задачах ідентифікації складних об’єктів

Natalia R. Kondratenko, Olha O. Snihur

Анотація


Запропоновано метод побудови множини нечітких моделей типу 2 з інтервальними функціями належності, який має властивість узагальнювати кінцеві результати і адекватний експериментальним даним. Запропоновано також процедуру узагальнення інтервальних виходів нечітких моделей з отриманої множини. Окрім усіх переваг побудови нечітких моделей з експериментальних даних, запропонований підхід дає змогу врахувати думку кількох експертів і на її основі скоригувати вхідний вектор даних. Кінцевий результат має вигляд інтервалу, за шириною якого можна зробити висновок про адекватність відображення моделлю предметної галузі. Шляхом експериментальних досліджень, пов’язаних із прикладною задачею оцінювання артезіанської свердловини з точки зору перспективності її подальшої експлуатації, показано, що за допомогою отриманого інтервалу, який узагальнює результати роботи всіх моделей, можна знайти рішення, придатне для розв’язання поставленої задачі.

Ключові слова


нечітка модель типу 2; інтервальна функція належності; інформаційна міра ідентичності

Повний текст:

PDF

Посилання


Liang Q. Interval Type-2 fuzzy logic systems: theory and design / Q. Liang, J.M. Mendel // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. — 2000. — Vol. 8. — P. 535–550.

Zajchenko Ju.P. Nechetkie modeli i metody v intellektual'nyh sistemah / Ju.P. Zajchenko. — K.: Izdat. dom "Slovo", 2008. – 344 s.

Mendel J.M. Interval Type-2 Fuzzy logic systems made simple / J.M. Mendel, R.I. John // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. — 2006. — Vol. 14, N 6. — P. 808–821.

Kondratenko N.R. Henetychne nastrojuvannja nechitkoyi modeli v zadachi diahnostyky hipotyreozu / N.R. Kondratenko, S.M. Kuzemko // Visnyk VPI. — 2003. — №6. – S.278–283.

Kondratenko N.R. Interval'ni nechitki modeli typu-2 v zadachakh identyfikatsiyi ob’yektiv z bahat'ma vkhodamy ta vykhodamy / N.R. Kondratenko, O.V. Cheboraka, O.A. Tkachuk // Systemy obrobky informatsiyi. — 2011. — № 3(93). — S. 48–52.

Saima H. ARIMA based Interval Type-2 Model for Forecasting / H. Saima, J. Jaafar, S. Belhaouari, T.A. Jillani // International Journal of Computer Applications. — 2011. — Vol. 28, N 3. — P. 17–21.

Khanesar M.A. Extended Kalman Filter Based Learning Algorithm for Type-2 Fuzzy Logic Systems and its Experimental Evaluation / M.A. Khanesar, E. Kayacan, M. Teshnehlab, O. Kaynak // IEEE Transactions on Industrial Electronic. — 2012. — Vol. 59, N 11. — P. 4443–4455.

Melin P. An intelleigent hybrid approach for industrial quality control combining neural networks, fuzzy logic and fractal theory / P. Melin, O. Castillo // Information Sciences. — 2007. — Vol. 147, N. 177. — P. 1543–1557.

Kondratenko N.R. Doslidzhennja mozhlyvostej uzahal'njuval'noyi interval'noyi typu-2 nechitkoyi modeli dlja prohnozuvannja chasovykh poslidovnostej / N.R. Kondratenko, O.V. Cheboraka // Visnyk VPI. — 2008. — №6. — S. 22–27.

Kondratenko N. Interval Fuzzy Modeling of Comlex Systems under Conditions of Input Data Uncertainly / N. Kondratenko, O. Snihur // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — Vol. 4/4 (82). — P. 20–28.

Kondratenko N.R. Pidvyshchennja adekvatnosti nechitkykh modelej za rakhunok vykorystannja nechitkykh mnozhyn typu 2 / N.R. Kondratenko // Naukovi visti NTUU "KPI". — 2014. — № 6. — S. 56–61.

Kondratenko N.R. Nechitki lohichni systemy z vrakhuvannjam propuskiv v eksperymental'nykh danykh / N.R. Kondratenko, N.B. Zelins'ka, S.M. Kuzemko // Naukovi visti NTUU "KPI". — 2004. — № 5. — S. 37–41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Liang Q. Interval Type-2 fuzzy logic systems: theory and design / Q. Liang, J.M. Mendel // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. — 2000. — Vol. 8. — P. 535–550.

2. Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах / Ю.П. Зайченко. — К.: Издат. дом "Слово", 2008. – 344 с.

3. Mendel J.M. Interval Type-2 Fuzzy logic systems made simple / J.M. Mendel, R.I. John // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. — 2006. — Vol. 14, N 6. — P. 808–821.

4. Кондратенко Н.Р. Генетичне настроювання нечіткої моделі в задачі діагностики гіпотиреозу / Н.Р. Кондратенко, С.М. Куземко // Вісник ВПІ. — 2003. — №6. – С.278–283.

5. Кондратенко Н.Р. Інтервальні нечіткі моделі типу-2 в задачах ідентифікації об’єктів з багатьма входами та виходами / Н.Р. Кондратенко, О.В. Чеборака, О.А. Ткачук // Системи обробки інформації. — 2011. — № 3(93). — С. 48–52.

6. Saima H. ARIMA based Interval Type-2 Model for Forecasting / H. Saima, J. Jaafar, S. Belhaouari, T.A. Jillani // International Journal of Computer Applications. — 2011. — Vol. 28, N 3. — P. 17–21.

7. Khanesar M.A. Extended Kalman Filter Based Learning Algorithm for Type-2 Fuzzy Logic Systems and its Experimental Evaluation / M.A. Khanesar, E. Kayacan, M. Teshnehlab, O. Kaynak // IEEE Transactions on Industrial Electronic. — 2012. — Vol. 59, N 11. — P. 4443–4455.

8. Melin P. An intelleigent hybrid approach for industrial quality control combining neural networks, fuzzy logic and fractal theory / P. Melin, O. Castillo // Information Sciences. — 2007. — Vol. 147, N. 177. — P. 1543–1557.

9. Кондратенко Н.Р. Дослідження можливостей узагальнювальної інтервальної типу-2 нечіткої моделі для прогнозування часових послідовностей / Н.Р. Кондратенко, О.В. Чеборака // Вісник ВПІ. — 2008. — №6. — С. 22–27.

10. Kondratenko N. Interval Fuzzy Modeling of Comlex Systems under Conditions of Input Data Uncertainly / N. Kondratenko, O. Snihur // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — Vol. 4/4 (82). — P. 20–28.

11. Кондратенко Н.Р. Підвищення адекватності нечітких моделей за рахунок використання нечітких множин типу 2 / Н.Р. Кондратенко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". — 2014. — № 6. — С. 56–61.

12. Кондратенко Н.Р. Нечіткі логічні системи з врахуванням пропусків в експериментальних даних / Н.Р. Кондратенко, Н.Б. Зелінська, С.М. Куземко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". — 2004. — № 5. — С. 37–41.