Multidimensional control system synthesis for a precision air-conditioner

Authors

  • Nataliya D. Pankratova Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6372-5813
  • Petro I. Bidyuk Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7421-3565
  • Igor M. Golinko The Faculty of Heat Power Engineering of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7640-4760

DOI:

https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.1.01

Keywords:

artificial microclimate system, industrial air conditioner, automatic control system, linear quadratic digital regulator, optimization

Abstract

The article considers the synthesis procedure for multidimensional digital controller embedded into industrial artificial microclimate systems. The methodology is proposed for constructing the complex dynamic mathematical model for industrial air conditioners represented in the state space of a combined multidimensional controlled system. An analysis of possible control system optimization criteria is performed. Also, the synthesis procedure for an optimal multidimensional digital linear quadratic controller is given. The feedback matrix is synthesized that determines the control vector optimal trajectory using controlled system states by minimizing the quadratic quality criterion. The proposed multidimensional linear digital controller has a feature of logical selection for elements of industrial equipment for performing the optimal control of a microclimate conditioner. The proposed approach allows for reconfiguring the synthesis procedure for the industrial conditioners automatic control system on the basis of delimiting the mutual influence of control parameters.

Author Biographies

Nataliya D. Pankratova, Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Nataliya Dmitrievna Pankratova,

Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Professor, Doctor of Technical Sciences, Deputy Director of Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.

Petro I. Bidyuk, Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Petro Bidyuk,

Dr. of Eng. Sci., a professor at the Department of the Mathematical Methods of System Analysis of Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.

Igor M. Golinko, The Faculty of Heat Power Engineering of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Igor Golinko,

Candidate of Sciences (engineering), an associate professor at the Department of Automation of Heat Power Engineering Processes the Faculty of Heat Power Engineering of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.

References

Belova E.M. Tsentral'nye sistemy konditsionirovanija vozduha v zdanijah / E.M. Belova. — M.: Evroklimat, 2006. — 640 s.

Bondar' E.S. Avtomatizatsija sistem ventiljatsii i konditsionirovanija vozduha / E.S. Bondar', A.S. Gordienko, V.A. Mihajlov, G.V. Nimich. — K.: OOO "Izdatel'skij dom "Avanpost–Prim", 2005. — 560 s.

Vychuzhanin V.V. Povyshenie effektivnosti ekspluatatsii sudovoj sistemy komfortnogo konditsionirovanija vozduha pri peremennyh nagruzkah / V.V. Vychuzhanin. — Odessa: ONMU, 2009. — 206 s.

Holinko I.M. Pryntsypy syntezu avtomatychnykh system keruvannja promyslovymy kondytsioneramy / I.M. Holinko // Avtomatyzatsija tekhnolohichnykh i biznes-protsesiv. — 2016. — № 8. — S. 33–42.

Rymkevich A.A. Sistemnyj analiz optimizatsii obscheobmennoj ventiljatsii i konditsionirovanija vozduha / A.A. Rymkevich. — M.: Strojizdat, 2003. — 272 s.

Holinko I.M. Dynamichna model' teplomasoobminu dlja vodjanoho okholodzhuvacha promyslovoho kondytsionera / I.M. Holinko // Naukovi visti NTUU "KPI". —2014. — № 6. — S. 27–34.

Golinko I. Mathematical model of heat exchange for non-stationary mode of water heater / I. Golinko, I. Galytska // ICCSEEA, 2019. — P. 58–67.

Holinko I.M. Matematychne modeljuvannja protsesiv teplo- ta masoobminu dlja kamery parovoho zvolozhennja / I.M. Holinko, I. Ye.Halyts'ka, V.Ju. Stepanenko // Prykarpats'kyj visnyk NTSh. Serija Chyslo. — 2014. — № 1(25). — S. 54–62.

Holinko I.M. Dynamichna model' teplomasoobminnykh protsesiv u kameri forsunochnoho zvolozhennja / I.M. Holinko, A.I. Kubrak, I.Ye. Halyts'ka // Informatsijni systemy, mekhanika ta keruvannja. — 2014. — № 11. — S. 61–71.

Holinko I.M. Promyslove prymishchennja jak dynamichnyj element systemy keruvannja shtuchnym mikroklimatom / I.M. Holinko, I.Ye. Halyts'ka // Informatsijni systemy, mekhanika ta keruvannja. — 2018. — № 18. — S. 104–114.

Holinko I.M. Optymizatsija systemy keruvannja za modul'nym kryteriyem jakosti / I.M. Holinko, I.Ye. Halyts'ka // Informatsijni systemy, mekhanika ta keruvannja. 2013.— № 9. — S. 105–113.

Rej U. Metody upravlenija tehnologicheskimi protsessami / U. Rej. — M.: Mir, 1983. — 368 s.

Kuo B. Teorija i proektirovanie tsifrovyh sistem upravlenija / B. Kuo, per. s angl. — M.: Mashinostroenie, 1986. — 448 s.

Published

2020-06-23

Issue

Section

Progressive information technologies, high-efficiency computer systems