DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.1.01

Синтез багатовимірної системи керування для прецизійного комплексу штучного мікроклімату

Nataliya D. Pankratova, Petro I. Bidyuk, Igor M. Golinko

Анотація


Розглянуто процедуру синтезу багатовимірного цифрового регулятора для промислових систем штучного мікроклімату. Для промислових кондиціонерів запропоновано методику розроблення комплексної динамічної математичної моделі в просторі станів як єдиного багатовимірного об'єкта управління. Виконано аналіз критеріїв для оптимізації системи управління кондиціонером. Розглянуто процедуру синтезу оптимального багатовимірного лінійно-квадратичного цифрового регулятора та синтезовано матрицю зворотного зв'язку, яка за параметрами стану об'єкта управління визначає траєкторію руху вектора оптимального впливу і мінімізує квадратичний критерій якості. Запропонований багатовимірний лінійно-квадратичний цифровий регулятор відрізняється наявністю логічного вибору обладнання для здійснення оптимального управління кліматичним устаткуванням кондиціонера. Такий підхід дозволяє переосмислити процедуру синтезу автоматичної системи управління для промислових кондиціонерів на основі розмежування взаємовпливу регулювальних параметрів.

Ключові слова


система штучного мікроклімату; промисловий кондиціонер; автоматична система управління; лінійно-квадратичних цифровий регулятор; оптимізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Belova E.M. Tsentral'nye sistemy konditsionirovanija vozduha v zdanijah / E.M. Belova. — M.: Evroklimat, 2006. — 640 s.

Bondar' E.S. Avtomatizatsija sistem ventiljatsii i konditsionirovanija vozduha / E.S. Bondar', A.S. Gordienko, V.A. Mihajlov, G.V. Nimich. — K.: OOO "Izdatel'skij dom "Avanpost–Prim", 2005. — 560 s.

Vychuzhanin V.V. Povyshenie effektivnosti ekspluatatsii sudovoj sistemy komfortnogo konditsionirovanija vozduha pri peremennyh nagruzkah / V.V. Vychuzhanin. — Odessa: ONMU, 2009. — 206 s.

Holinko I.M. Pryntsypy syntezu avtomatychnykh system keruvannja promyslovymy kondytsioneramy / I.M. Holinko // Avtomatyzatsija tekhnolohichnykh i biznes-protsesiv. — 2016. — № 8. — S. 33–42.

Rymkevich A.A. Sistemnyj analiz optimizatsii obscheobmennoj ventiljatsii i konditsionirovanija vozduha / A.A. Rymkevich. — M.: Strojizdat, 2003. — 272 s.

Holinko I.M. Dynamichna model' teplomasoobminu dlja vodjanoho okholodzhuvacha promyslovoho kondytsionera / I.M. Holinko // Naukovi visti NTUU "KPI". —2014. — № 6. — S. 27–34.

Golinko I. Mathematical model of heat exchange for non-stationary mode of water heater / I. Golinko, I. Galytska // ICCSEEA, 2019. — P. 58–67.

Holinko I.M. Matematychne modeljuvannja protsesiv teplo- ta masoobminu dlja kamery parovoho zvolozhennja / I.M. Holinko, I. Ye.Halyts'ka, V.Ju. Stepanenko // Prykarpats'kyj visnyk NTSh. Serija Chyslo. — 2014. — № 1(25). — S. 54–62.

Holinko I.M. Dynamichna model' teplomasoobminnykh protsesiv u kameri forsunochnoho zvolozhennja / I.M. Holinko, A.I. Kubrak, I.Ye. Halyts'ka // Informatsijni systemy, mekhanika ta keruvannja. — 2014. — № 11. — S. 61–71.

Holinko I.M. Promyslove prymishchennja jak dynamichnyj element systemy keruvannja shtuchnym mikroklimatom / I.M. Holinko, I.Ye. Halyts'ka // Informatsijni systemy, mekhanika ta keruvannja. — 2018. — № 18. — S. 104–114.

Holinko I.M. Optymizatsija systemy keruvannja za modul'nym kryteriyem jakosti / I.M. Holinko, I.Ye. Halyts'ka // Informatsijni systemy, mekhanika ta keruvannja. 2013.— № 9. — S. 105–113.

Rej U. Metody upravlenija tehnologicheskimi protsessami / U. Rej. — M.: Mir, 1983. — 368 s.

Kuo B. Teorija i proektirovanie tsifrovyh sistem upravlenija / B. Kuo, per. s angl. — M.: Mashinostroenie, 1986. — 448 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях / Е.М. Белова. — М.: Евроклимат, 2006. — 640 с.

2. Бондарь Е.С. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха / Е.С. Бондарь, А.С. Гордиенко, В.А. Михайлов, Г.В. Нимич. — К.: ООО "Издательский дом "Аванпост–Прим", 2005. — 560 с.

3. Вычужанин В.В. Повышение эффективности эксплуатации судовой системы комфортного кондиционирования воздуха при переменных нагрузках / В.В. Вычужанин. — Одесса: ОНМУ, 2009. — 206 с.

4. Голінко І.М. Принципи синтезу автоматичних систем керування промисловими кондиціонерами / І.М. Голінко // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. — 2016. — № 8. — С. 33–42.

5. Рымкевич А.А. Системный анализ оптимизации общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха / А.А. Рымкевич. — М.: Стройиздат, 2003. — 272 с.

6. Голінко І.М. Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера / І.М. Голінко // Наукові вісті НТУУ "КПІ". —2014. — № 6. — С. 27–34.

7. Golinko I. Mathematical model of heat exchange for non-stationary mode of water heater / I. Golinko, I. Galytska // ICCSEEA, 2019. — P. 58–67.

8. Голінко І.М. Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну для камери парового зволоження / І.М. Голінко, І. Є.Галицька, В.Ю. Степаненко // Прикарпатський вісник НТШ. Серія Число. — 2014. — № 1(25). — С. 54–62.

9. Голінко І.М. Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсуночного зволоження / І.М. Голінко, А.І. Кубрак, І.Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. — 2014. — № 11. — С. 61–71.

10. Голінко І.М. Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. — 2018. — № 18. — С. 104–114.

11. Голінко І.М. Оптимізація системи керування за модульним критерієм якості / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. 2013.— № 9. — С. 105–113.

12. Рей У. Методы управления технологическими процессами / У. Рей. — М.: Мир, 1983. — 368 с.

13. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления / Б. Куо, пер. с англ. — М.: Машиностроение, 1986. — 448 с.