DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.1.08

Оптимальна диверсифікація портфеля акцій за ринкових обмежень

Victor R. Kulian, M. V. Korobova, Olena O. Yunkova

Анотація


Присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач і побудовано методи траєкторного моделювання динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Для розв’язання задачі моделювання оптимальної траєкторії портфеля акцій застосовано методи оптимального управління системою, у якій параметрами керування є частки акцій різних видів у портфелі. Задачу оптимального управління динамікою інвестиційного портфеля сформульовано для критерію, що використовує “програмну траєкторію”. Розв’язано задачу побудови оптимального за очікуваною ринковою вартістю та/або ризикованістю портфеля акцій. Розглянуто задачу про диверсифікацію побудованого портфеля інвестицій. Для її розв’язання застосовано допустиму та ефективну множину портфелів. Алгоритм розв’язання задачі дозволяє динамічно враховувати інструментальні ринкові обмеження, які задаються для математичного формулювання задачі.

Ключові слова


математична модель; допустима множина; ефективна множина; диверсифікація портфеля акцій

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Sharpe W. F. Investments / W.F. Sharpe, G.J. Alexander, J.V. Bailey. — Prentice Hall PTR, 1998. — 992 p.

Garashchenko F.G. Quality analysis of mathematical models of investment management / F.G. Garashchenko, V.R. Kulian, V.V. Rutitskaya // Cybernetics and Computer Engineering. — 2005. — No. 148. — P. 3–10.

Garashchenko F.G. Modelling and Analysis of Investment Trends / F.G. Garashchenko, V.R. Kulian, V.V. Rutitskaya // Journal of Automation and Information. — New York: Connecticut. — 2011. — Vol. 43, Issue 12. — P. 48–58.

Zaychenko Yuri. Direct and dual problem of investment portfolio optimization under uncertainty / Yu. Zaychenko, I. Sydoruk // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. — 2014. — Vol. 8, No. 3. — P. 225–242.

Zaychenko Y.P. Analysis of the investment portfolio on the basis of forecasting stock prices / Zaychenko Y.P., Malyhah Esfandyyarfard // Visnyk NTUU “KPI”. Informatics, operation and computer science. — 2007. — No. 47. — P. 168–179.

Zaychenko Y. Analysis of multicriteria problem of the portfolio optimization based on prediction of the assets / Zaychenko Y., Sydoruk I. // Visnyk NTUU “KPI”. Informatics, operation and computer science. — 2015. — No. 62. — P. 79–88.

Orlovsky S.A. Problems of decision making at fuzzy initial information / S.A. Orlovsky. — M.: Nauka, 1981. — 208 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Sharpe W. F. Investments / W.F. Sharpe, G.J. Alexander, J.V. Bailey. — Prentice Hall PTR, 1998. — 992 p.

2. Garashchenko F.G. Quality analysis of mathematical models of investment management / F.G. Garashchenko, V.R. Kulian, V.V. Rutitskaya // Cybernetics and Computer Engineering. — 2005. — No. 148. — P. 3–10.

3. Garashchenko F.G. Modelling and Analysis of Investment Trends / F.G. Garashchenko, V.R. Kulian, V.V. Rutitskaya // Journal of Automation and Information. — New York: Connecticut. — 2011. — Vol. 43, Issue 12. — P. 48–58.

4. Zaychenko Yuri. Direct and dual problem of investment portfolio optimization under uncertainty / Yu. Zaychenko, I. Sydoruk // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. — 2014. — Vol. 8, No. 3. — P. 225–242.

5. Zaychenko Y.P. Analysis of the investment portfolio on the basis of forecasting stock prices / Zaychenko Y.P., Malyhah Esfandyyarfard // Visnyk NTUU “KPI”. Informatics, operation and computer science. — 2007. — No. 47. — P. 168–179.

6. Zaychenko Y. Analysis of multicriteria problem of the portfolio optimization based on prediction of the assets / Zaychenko Y., Sydoruk I. // Visnyk NTUU “KPI”. Informatics, operation and computer science. — 2015. — No. 62. — P. 79–88.

7. Orlovsky S.A. Problems of decision making at fuzzy initial information / S.A. Orlovsky. — M.: Nauka, 1981. — 208 p.