DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.3.03

Розширена інтеграція системи електронного документообігу з пакетом офісних програм (робота з персоналом)

Oleksandr V. Mukhoid, Olena O. Kurylo

Анотація


Присвячено проблематиці ведення відпусток на підприємстві та автоматизації цього процесу. Описано типовий життєвий цикл документа, наведено основні недоліки життєвого циклу паперового документообігу. Поставлено завдання детально розглянути існуючий алгоритм ведення відпусток. Виконано оцінку трудомісткості процесу і наведено недоліки даного алгоритму, зокрема неоптимальне використання робочого часу і можливість появи помилок. Детально описано етапи проведення автоматизації, способи вирішення поставленого завдання. Наведено механізми отримання необхідних даних, проаналізовано отримані результати. Подано перспективний план подальшої автоматизації процесу ведення відпусток.

Ключові слова


система електронного документообігу; прикладне розроблення; автоматизація процесу; ведення відпусток

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


I.K. Korneev, Information Technologies in Document Management, 2018.

Yu.B. Chechikov, A.L. Dziubenko, V.V. Loseva, and Yu.B. Chechykov, Electronic Document Management Systems, 2019.

S.L. Kuznetsov, Modern Technologies of Management Document Support, 2017.

Online developer guide Directum. Available: https://club.directum.ru/webhelp/directum/5.8/index.html?collection_dirdev.htm

M. Graber, SQL, 2017.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. И.К. Корнеев, Информационные технологии в работе с документами, изд-во “Проспект”, 2018, 304 с.

2. Н.Ф. Алтухова, А.Л. Дзюбенко, В.В. Лосева, и Ю.Б. Чечиков, Системы электронного документооборота, изд-во “КноРус”, 2019, 208 с.

3. С.Л. Кузнецов, Современные технологии документационного обеспечения управления, изд-во “Термика”, 2017, 470 с.

4. Онлайн руководство разработчика Directum. Доступно: https://club.directum.ru/ webhelp/directum/5.8/index.html?collection_dirdev.htm

5. М. Грабер, SQL, изд-во “Лори”, 2017, 400 с.