DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.2.07

Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту

Helen Zaychenko, Yuriy Zaychenko

Анотація


Розглянуто проблему побудови оптимального портфеля з цінних паперів в умовах невизначеності, а також пряму та двоїсту задачі портфельної оптимізації. Запропоновано нову постановку задачі нечіткої оптимізації портфеля за обмежень на волатильність. У двоїстій задачі визначається структура портфеля, яка забезпечує мінімум ризику за обмежень на заданий рівень дохідності. Для підвищення обгрунтованості рішень щодо структури портфеля та зменшення ризику запропоновано використання прогнозування цін акцій в моделі портфеля. Дані за цінами акцій прогнозуються з використанрням нечіткого МГУА. Проведено експериментальні дослідженрня запропонованих нечітких моделей та порівняння з моделлю Марковітца на ринку цінних паперів. У результаті роботи створено основи теорії нечіткої портфельної оптимізації на базі теорії нечітких множин та методу прогнозування.

Ключові слова


нечіткий портфель; модифікована модель нечіткої портфельної оптимізації; прогнозування цін акцій; нечіткий МГУА

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


M. Zgurovsky and Yu. Zaychenko, Fundamentals of Computational Intelligence: System Approach. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2016.

Yu. P. Zaychenko and Maliheh Esfandiyarifard, “Analysis and comparison results of invest portfolio optimization using Markowitz model and fuzzy sets method [rus]”, in XIII-th International Conference KDS-2007. SOFIA, vol. 1, pp. 278–286, 2007.

Yu. P. Zaychenko and Maliheh Esfandiyarifard, “Analysis of invest portfolio for different membership functions”, System research and information technologies, no. 2, pp. 59–76, 2008.

A.O. Nedosekin, “System of portfolio optimization of Siemens services [rus]”, Banking technologies, no. 5, 2003. Available: http: //www. finansy.ru/publ/fin/004. htm

A.O. Nedosekin, Corporation business portfolio optimization [rus]. Available: http://sedok.narod.ru/s_files/2003/Art_070303.doc

L.A. Zadeh, “Fuzzy sets”, Information and Control, vol.8, no. 3, pp. 338–353, 1965.

Yu. Zaychenko, I. Sydoruk, “Direct and dual problem of investment portfolio optimization under uncertainty”, International Journal ”Information Technologies&Knowledge”, vol. 8, no. 3, pp. 225–242, 2014.

Yu. Zaychenko, Esfandiyarfard Maliheh, “Optimization of the investment portfolio in the conditions of uncertainty”, International Journal “Information Technologies and Knowledge”, vol. 2, no. 3, pp. 225–233, 2008.

Yu. Zaychenko, “The Fuzzy Group Method of Data Handling and Its Application for Economical Processes Forecasting”, Scientific Inquiry, vol. 7, no. 1, pp. 83–98, 2006.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. M. Zgurovsky and Yu. Zaychenko, Fundamentals of Computational Intelligence: System Approach. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2016.

2. Yu. P. Zaychenko and Maliheh Esfandiyarifard, “Analysis and comparison results of invest portfolio optimization using Markowitz model and fuzzy sets method [rus]”, in XIII-th International Conference KDS-2007. SOFIA, vol. 1, pp. 278–286, 2007.

3. Yu. P. Zaychenko and Maliheh Esfandiyarifard, “Analysis of invest portfolio for different membership functions”, System research and information technologies, no. 2, pp. 59–76, 2008.

4. A.O. Nedosekin, “System of portfolio optimization of Siemens services [rus]”, Banking technologies, no. 5, 2003. Available: http: //www. finansy.ru/publ/fin/004. htm

5. A.O. Nedosekin, Corporation business portfolio optimization [rus]. Available: http://sedok.narod.ru/s_files/2003/Art_070303.doc

6. L.A. Zadeh, “Fuzzy sets”, Information and Control, vol.8, no. 3, pp. 338–353, 1965.

7. Yu. Zaychenko, I. Sydoruk, “Direct and dual problem of investment portfolio optimization under uncertainty”, International Journal ”Information Technologies&Knowledge”, vol. 8, no. 3, pp. 225–242, 2014.

8. Yu. Zaychenko, Esfandiyarfard Maliheh, “Optimization of the investment portfolio in the conditions of uncertainty”, International Journal “Information Technologies and Knowledge”, vol. 2, no. 3, pp. 225–233, 2008.

9. Yu. Zaychenko, “The Fuzzy Group Method of Data Handling and Its Application for Economical Processes Forecasting”, Scientific Inquiry, vol. 7, no. 1, pp. 83–98, 2006.