DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.3.09

Імітаційне моделювання обертання чорної діри та антигравітації

Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk

Анотація


Показано, що обертання чорної діри може створити антигравітацію та антигравітаційні хвилі за умови, що у чорній дірі існує сильна гравітація, яка викривлює час і простір. Отримано тензори кривизни на підставі рівняння поля Ейнштейна з використанням сферичних полярних координат, розраховано коефіцієнти тензорів для моделювання сили кожного компонента тензорів. Зроблено припущення, що тензор енергії-імпульсу, розміщений за межами чорної діри, може відображати силу гравітаційного поля і гравітаційних хвиль. У результаті сформовано такий висновок: якщо час і простір викривляються у чорній дірі, то обертання може створити антигравітацію та антигравітаційні хвилі. Результат моделювання показав, що антигравітація робить позитивний внесок у тензор енергії імпульсу, що може розширити розмір Всесвіту.

Ключові слова


антигравітація; тензор кривизни; тензор енергії напруження; рівняння Ейнштейна для поля

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Y. Matsuki, P.I. Bidyuk, “Analysis of negative flow of gravitational waves (Part 5)”, System Research & Information Technology, no. 4, pp. 7–18, 2019.

Y. Matsuki, P.I. Bidyuk, “Numerical Simulation of Gravitational Waves from a Black hole, using Curvature Tensors (Part 6)”, System Research & Information Technology, no.1, pp. 54–67, 2020.

P.A.M. Dirac, General Theory of Relativity, Florida University, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, New York, 1975, pp. 69 .

H. Goldstein, C.P. Poole, J.L. Safko, Classical Mechanics, 3rd Edition, published by Pearson Education, Inc., 2002, pp. 646; [especially Chapter 4 “The Kinematics of Rigid Body Motion”, pp.134–183, Chapter 7.11 “Introduction to the general theory of relativity”, pp. 324–328].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Y. Matsuki, P.I. Bidyuk, “Analysis of negative flow of gravitational waves (Part 5)”, System Research & Information Technology, no. 4, pp. 7–18, 2019.

2. Y. Matsuki, P.I. Bidyuk, “Numerical Simulation of Gravitational Waves from a Black hole, using Curvature Tensors (Part 6)”, System Research & Information Technology, no.1, pp. 54–67, 2020.

3. P.A.M. Dirac, General Theory of Relativity, Florida University, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, New York, 1975, pp. 69 .

4. H. Goldstein, C.P. Poole, J.L. Safko, Classical Mechanics, 3rd Edition, published by Pearson Education, Inc., 2002, pp. 646; [especially Chapter 4 “The Kinematics of Rigid Body Motion”, pp.134–183, Chapter 7.11 “Introduction to the general theory of relativity”, pp. 324–328].