Емпіричні дослідження теорії виробничої функції за даними стосовно виробництва сплавів в Україні

Y. Matsuki, P. Bidyuk, V. Kozyrev

Анотація


Проаналізовано математичну форму виробничої функції, яка є концепцією мікроекономічної теорії, з використанням фактичних даних, отриманих від підприємства в Дніпропетровській області України, яке виробляє сплави з декількох вхідних матеріалів. Лінійну форму виробничої функції було обрано в якості моделі, яка включає змінні, що представляють потоки вхідних матеріалів разом із своїми ваговими коефіцієнтами. Для розв’язання оптимізаційної задачі потім було застосовано метод множників Лагранжа для трансформації цієї моделі з метою визначення умови для максимізації об’єму вихідної продукції при обмеженні на видатки. Отримані умови представляють математичні співвідношення між ціною та об’ємом вхідних матеріалів, у тому числі невідомих вагових коефіцієнтів. Для того, щоб отримати значення вагових коефіцієнтів, виконано статистичний аналіз наявних фактичних даних. Отриманий результат свідчить про статистичну значущість моделі, а тому можна зробити висновок, що обрана лінійна функція може бути виробничою функцією.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Browning E.K., Browning J.M. Microeconomic Theory and Application, Third Edition. — Glenview: Scott, Foresman and Company, 1989. — 637 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ