Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки екологічності системних об’єктів

T. V. Kozulja, N. V. Sharonova, D. I. Emelianova, M. M. Kozulja

Анотація


Надано теоретичні засади обґрунтування методології комплексної оцінки екологічності на основі MIPS-аналізу та імовірнісно-ентропійного ризик-аналізу для розв’язання задач екологічної безпеки територіально-об’єктових систем та ідентифікації факторів, які відповідають за ступінь прояву хвороби й рівень стану здоров’я людини. Дослідження підходів з встановлення взаємозв’язку між рівнем екологічності навколишнього середовища і станом здоров’я людини визначили за необхідне прийняття універсальної характеристики екологічної якості різнорідних систем у вигляді ентропійної оцінки відповідності їх вимогам безпеки або рівноважного стану. Перевагою запропонованою методики екологічної оцінки складних об’єктів (природно-техногенних комплексів) є можливість однозначної характеристики складових і системи в цілому, надання цілісного програмного комплексу подання кінцевого результату.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Z·hurovs'kyy M.Z. Stalyy rozvytok v hlobal'nomu i rehional'nomu vymirakh. — K.: Vyd-vo "Politekhnika", 2006. — 85 s. 2. Kachyns'kyy A.B. Systemnyy analiz vyznachennya priorytetiv v ekolohichniy bezpetsi Ukrayiny. — K.: Natsional'nyy instytut stratehichnykh doslidzhen'. — 46 s 3. Lysychenko H.V., Zabulonov Yu.L., Khmil' H.A. Pryrodnyy, tekhnohennyy ta ekolohichnyy ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnya. — K.: Nauk. dumka, 2008. — 543 s. 4. Rittkhoff M., Ron KH., Merten T. Vychisleniya MIPS: resursnaya produktivnost’ produktsii i uslug // Osnovy teorii eko-effektivnosti: pod nauch. red. O.Sergiyenko, KH. Rona. — SPb, 2004. — S. 357–366. 5. Sergiyenko O., Ron KH. Osnovy teorii eko-effektivnosti: monografiya. — SPb.: SPbGUNiPT, 2004. — 223 s. 6. Kasimov O.M., Kozulya T.V., Yemel'yanova D.I., Kozulya M.M., Hahar V.V. Metody i model' systemy kompleksnoho otsinyuvannya ekolohichnoho stanu pryrodno-tekhnohennykh terytoriy // Ekologiya i promyshlennost’. — 2012. — № 1. — S. 21–27. 7. Prangishvili I.V. Entropiynyye i drugiye sistemnyye zakonomernosti: Voprosy upravleniya slozhnymi sistemami. — M.: Nauka, 2003. — 428 s. 8. Panchenkov А.N. Entropiya. — Nizhniy Novgorod: Intelservis, 1999. — 592 s. 9. Panchenkov А. N. Entropiya-2: KHaoticheskaya mekhanika. — Nizhniy Novgorod: Intelservis, 2002. — 713 s. 10. Kozulya T. V., Sharonova N.V. Praktychna realizatsiya kontseptsiyi korporatsiynoyi ekolohichnoyi systemy dlya intehral'noyi otsinky ekolohichnoho ryzyku zdorov"yu // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2010. — # 4. — S. 100–109. 11. Yerina A.M. Statystychne modelyuvannya ta prohnozuvannya: Navch. posibnyk. — K.: KNEU, 2001. — 170 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Згуровський М.З. Сталий розвиток в глобальному і регіональному вимірах. — К.: Вид-во "Політехніка", 2006. — 85 с.

2. Качинський А.Б. Системний аналіз визначення пріоритетів в екологічній безпеці України. — К.: Національний інститут стратегічних досліджень. — 46 с

3. Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.Л., Хміль Г.А. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління. — К.: Наук. думка, 2008. — 543 с.

4. Риттхофф М., Рон Х., Мертен Т. Вычисления MIPS: ресурсная продуктивность продукции и услуг // Основы теории эко-эффективности: под науч. ред. О.Сергиенко, Х. Рона. — СПб, 2004. — С. 357–366.

5. Сергиенко О., Рон Х. Основы теории эко-эффективности: монографія. — СПб.: СПбГУНиПТ, 2004. — 223 с.

6. Касімов О.М., Козуля Т.В., Ємельянова Д.І., Козуля М.М., Гагар В.В. Методи і модель системи комплексного оцінювання екологічного стану природно-техногенних територій // Экология и промышленность. — 2012. — № 1. — С. 21–27.

7. Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами. — М.: Наука, 2003. — 428 с.

8. Панченков А.Н. Энтропия. — Нижний Новгород: Интелсервис, 1999. — 592 с.

9. Панченков А. Н. Энтропия-2: Хаотическая механика. — Нижний Новгород: Интелсервис, 2002. — 713 с.

10. Козуля Т. В., Шаронова Н.В. Практична реалізація концепції корпораційної екологічної системи для інтегральної оцінки екологічного ризику здоров’ю // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2010. — № 4. — С. 100–109.

11. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.