Забезпечення стійкості імпульсних процесів у когнітивних картах на основі моделей у просторі станів

V. D. Romanenko, Yu. L. Milyavskiy

Анотація


Розглянуто питання відповідності між когнітивними картами та моделями динаміки процесу у просторі станів, а також про управління когнітивною картою з метою забезпечення її стійкості. Запропоновано метод переходу від моделі у просторі стану до когнітивної карти. Показано, яким чином введення регулятора стану може бути відображено у відповідній когнітивній карті. Також розглянуто випадок, коли вектор стану невимірюваний і застосовується спостерігач Льюенбергера. Доведено у яких випадках із асимптотичної стійкості моделі у просторі станів випливає абсолютна стійкість когнітивної карти. Запропоновано також спосіб зворотного переходу від когнітивної карти до простору станів. У результаті отримано метод стабілізації нестійкої когнітивної моделі за допомогою введення керування на основі регулятора стану. Розглянуто практичний приклад, який демонструє застосування запропонованих методів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. — Princeton University Press, 1976. — 404 р.

Roberts F.S. Diskretnyye matematicheskiye modeli s prilozheniyami k sotsial’nym, biologicheskim i ekologicheskim zadacham. Per. s angl. — M.: Nauka, 1986. — 496 s.

Аvdeyeva Z.K., Kovriga S.V., Makarenko D.I., Maksimov V.I. Kognitivnyy podkhod v upravlenii // Problemy upravleniya. — 2002. — № 3. — S. 2–8.

Maksimov V.I. Strukturno-tselevoy analiz razvitiya sotsial’no-ekonomicheskikh situatsiy // Problemy upravleniya. — 2005. — № 3. — S. 30 – 38.

Kosko B. Fuzzy Cognitive Maps // International Journal of Man-Machine Studies. — 1986. — № 24. — Р. 65–75.

Aguilar J. A Survey about Fuzzy Cognitive Maps Papers // International Journal of Computational Cognition. — 2005. — 3. — № 2. — P. 27–33.

Nezavisimoye ekspertnoye obozreniye. — 2012. — Vyp. 4. — 85 s. — http://www.sovschola.ru/sites/default/files/userfiles/NEO/Vol.4.rar.

Kulinich А.А. Kognitivnyye karty v podderzhke prinyatiya resheniy // Trudy Kongressa po intellektual’nym sistemam i informatsionnym tekhnologiyam "IS&IT’11". — M.: Fizmatlit, 2011. — V 4 t., t. 1. — S. 557 – 564.

Izerman R. TSifrovyye sistemy upravleniya. Per. s angl. — M.: Mir, 1984. — 541 s.

Grigor’yev V.V., Luk’yanova G.V., Sergeyev K.А. Аnaliz sistem avtomaticheskogo upravleniya: Uchebnoye posobiye. — SPb.: SPbGU ITMO, 2009. — 105 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. — Princeton University Press, 1976. — 404 р.

2. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. Пер. с англ. — М.: Наука, 1986. — 496 с.

3. Авдеева З.К., Коврига С.В., Макаренко Д.И., Максимов В.И. Когнитивный подход в управлении // Проблемы управления. — 2002. — № 3. — С. 2–8.

4. Максимов В.И. Структурно-целевой анализ развития социально-экономических ситуаций // Проблемы управления. — 2005. — № 3. — С. 30 – 38.

5. Kosko B. Fuzzy Cognitive Maps // International Journal of Man-Machine Studies. — 1986. — № 24. — Р. 65–75.

6. Aguilar J. A Survey about Fuzzy Cognitive Maps Papers // International Journal of Computational Cognition. — 2005. — 3. — № 2. — P. 27–33.

7. Независимое экспертное обозрение. — 2012. — Вып. 4. — 85 с. — http://www.sovschola.ru/sites/default/files/userfiles/NEO/Vol.4.rar.

8. Кулинич А.А. Когнитивные карты в поддержке принятия решений // Труды Конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям "IS&IT’11". — М.: Физматлит, 2011. — В 4 т., т. 1. — С. 557 – 564.

9. Изерман Р. Цифровые системы управления. Пер. с англ. — М.: Мир, 1984. — 541 с.

10. Григорьев В.В., Лукьянова Г.В., Сергеев К.А. Анализ систем автоматического управления: Учебное пособие. — СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. — 105 с.