Еволюційне навчання штучних систем

I. B. Tregubenko

Анотація


Запропоновано концепцію еволюційного навчання штучних систем. Сформульовано нове розуміння дискретності процесу навчання з урахуванням принципу обмеженості життєвого циклу штучної системи. Запропоновано двох-модульну концепцію моделювання штучних систем, що складаються з двох взаємоповязаних модулів, які мають різні властивості та життєвий цикл. Введено нове поняття B‑System. Проведено формалізацію процесу еволюційного навчання на базі ресурсного підходу. Сформульовано принципи, що дозволяють технологічно спростити процес навчання штучних систем, знизити складність взаємозв’язків і діючих факторів взаємодії пари "штучна система – середовище навчання".

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Red’ko V.G. Perspektivy modelirovaniya kognitivnoy evolyutsii // Tret’ya mezhdunarodnaya konferentsiya po kognitivnoy nauke: tezisy dokladov. V 2-kh t., T. 2. — M.: KHudozhestvenno-izdatel’skiy tsentr, 2008. — S. 576–577.

Red’ko V.G. Modeli adaptivnogo povedeniya — podkhod k issledovaniyu kognitivnoy evolyutsii // Trudy Mezhdunarodnykh nauchno-tekhnicheskikh konferentsiy "Intellektual’nyye sistemy" (AIS’07) i "Intellektual’nyye SАPR" (CAD–2007). — M.: Fizmatlit, 2007. — T. 1. — S. 71–78.

Trehubenko I.B. Adaptyvna povedinka intelektual'nykh ahentiv zakhystu na bazi teoriyi kohnityvnoyi evolyutsiyi // 17 mizhnarodna konferentsiya z avtomatychnoho upravlinnya "Avtomatyka — 2010". Tezy dopovidey. T. 2. — Kharkiv: KhNURE, 2010. — S. 202–203.

Kureychik V.M. Geneticheskiye algoritmy i ikh primeneniye. — Taganrog: Izd-vo TRTU. Izdaniye vtoroye, dopolnennoye, 2002. — 242 c.

Batishchev D.I., Neymark E.А., Starostin N.V. Primeneniye geneticheskikh algoritmov k resheniyu zadach diskretnoy optimizatsii. Uchebnoye posobiye. — N. Novgorod: izd-vo NNGU, 2006. — 136 s.

Skobtsov Yu.O. Osnovy evolyutsiynykh obchyslen': navchal'nyy posibnyk. — Donets'k: DonNTU, 2009. — 316 s.

Zaychenko Yu.P. Osnovy proektuvannya intellektual'nykh system. — K.: Vyd. dim "Slovo", 2004. — 352 s.

Zaychenko YU.P. Nechetkiye modeli i metody v intellektual’nykh sistemakh. Uchebnoye posobiye dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy. — K.: Izd. dom "Slovo", 2008. — 344 s.

Red'ko V.G. The Natural Way to Artificial Intelligence // In B. Goertzel, C. Pennachin (Eds.), Artificial General Intelligence. Springer. Berlin, Heidelberg, New York. 2007. P. 327–351. — http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-68677-4_10.

Emel’yanov V.V., Kureychik V.M., Kureychik V.V. Teoriya i praktika evolyutsionnogo modelirovaniya. — M.: Fizmatlit, 2003. — 432 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Редько В.Г. Перспективы моделирования когнитивной эволюции // Третья международная конференция по когнитивной науке: тезисы докладов. В 2-х т., Т. 2. — М.: Художественно-издательский центр, 2008. — С. 576–577.

2. Редько В.Г. Модели адаптивного поведения — подход к исследованию когнитивной эволюции // Труды Международных научно-технических конференций "Интеллектуальные системы" (AIS’07) и "Интеллектуальные САПР" (CAD–2007). — М.: Физматлит, 2007. — Т. 1. — С. 71–78.

3. Трегубенко І.Б. Адаптивна поведінка інтелектуальних агентів захисту на базі теорії когнітивної еволюції // 17 міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика — 2010". Тези доповідей. Т. 2. — Харків: ХНУРЕ, 2010. — С. 202–203.

4. Курейчик В.М. Генетические алгоритмы и их применение. — Таганрог: Изд-во ТРТУ. Издание второе, дополненное, 2002. — 242 c.

5. Батищев Д.И., Неймарк Е.А., Старостин Н.В. Применение генетических алгоритмов к решению задач дискретной оптимизации. Учебное пособие. — Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2006. — 136 с.

6. Скобцов Ю.О. Основи еволюційних обчислень: навчальний посібник. — Донецьк: ДонНТУ, 2009. — 316 с.

7. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтеллектуальних систем. — К.: Вид. дім "Слово", 2004. — 352 с.

8. Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — К.: Изд. дом "Слово", 2008. — 344 с.

9. Red'ko V.G. The Natural Way to Artificial Intelligence // In B. Goertzel, C. Pennachin (Eds.), Artificial General Intelligence. Springer. Berlin, Heidelberg, New York. 2007. P. 327–351. — http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-68677-4_10.

10. Емельянов В.В., Курейчик В.М., Курейчик В.В. Теория и практика эволюционного моделирования. — М.: Физматлит, 2003. — 432 с.