Evolutionary learning of artificial systems

Authors

  • I. B. Tregubenko

Abstract

The concept of evolutionary learning artificial systems is proposed. A new understanding of the discreteness of the learning process taking into account the principle of limited life cycle artificial systems is formulated. The two-module concept of artificial system modelling, consisted of two interconnecting modules that have different properties and life cycle, is proposed. New concept of B-System is introduced. The artificial systems evolutionary learning task formalization on the base of resource approach is executed. The principles, which allow to technologically simplify the artificial systems learning processes, to decrease the “artificial system – learning environment” pair connections and interaction factors complexity, are formulated.

References

Red’ko V.G. Perspektivy modelirovaniya kognitivnoy evolyutsii // Tret’ya mezhdunarodnaya konferentsiya po kognitivnoy nauke: tezisy dokladov. V 2-kh t., T. 2. — M.: KHudozhestvenno-izdatel’skiy tsentr, 2008. — S. 576–577.

Red’ko V.G. Modeli adaptivnogo povedeniya — podkhod k issledovaniyu kognitivnoy evolyutsii // Trudy Mezhdunarodnykh nauchno-tekhnicheskikh konferentsiy "Intellektual’nyye sistemy" (AIS’07) i "Intellektual’nyye SАPR" (CAD–2007). — M.: Fizmatlit, 2007. — T. 1. — S. 71–78.

Trehubenko I.B. Adaptyvna povedinka intelektual'nykh ahentiv zakhystu na bazi teoriyi kohnityvnoyi evolyutsiyi // 17 mizhnarodna konferentsiya z avtomatychnoho upravlinnya "Avtomatyka — 2010". Tezy dopovidey. T. 2. — Kharkiv: KhNURE, 2010. — S. 202–203.

Kureychik V.M. Geneticheskiye algoritmy i ikh primeneniye. — Taganrog: Izd-vo TRTU. Izdaniye vtoroye, dopolnennoye, 2002. — 242 c.

Batishchev D.I., Neymark E.А., Starostin N.V. Primeneniye geneticheskikh algoritmov k resheniyu zadach diskretnoy optimizatsii. Uchebnoye posobiye. — N. Novgorod: izd-vo NNGU, 2006. — 136 s.

Skobtsov Yu.O. Osnovy evolyutsiynykh obchyslen': navchal'nyy posibnyk. — Donets'k: DonNTU, 2009. — 316 s.

Zaychenko Yu.P. Osnovy proektuvannya intellektual'nykh system. — K.: Vyd. dim "Slovo", 2004. — 352 s.

Zaychenko YU.P. Nechetkiye modeli i metody v intellektual’nykh sistemakh. Uchebnoye posobiye dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy. — K.: Izd. dom "Slovo", 2008. — 344 s.

Red'ko V.G. The Natural Way to Artificial Intelligence // In B. Goertzel, C. Pennachin (Eds.), Artificial General Intelligence. Springer. Berlin, Heidelberg, New York. 2007. P. 327–351. — http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-68677-4_10.

Emel’yanov V.V., Kureychik V.M., Kureychik V.V. Teoriya i praktika evolyutsionnogo modelirovaniya. — M.: Fizmatlit, 2003. — 432 s.

Issue

Section

Heuristic methods and algorithms in system analysis and control